3 Dahilan Kung Bakit Pumalya ang Bukas na Liham at mga Pahayag ng 85th IBPA1. Kapag Talo, Talo — ang pagkatalo ng Philippine Army sa matagumpay na ambus ng NPA laban sa sundalo at paramilitar noong September 1, 2023 sa Tagkawayan ay hindi maamin-amin ng Hepe ng 85th IBPA na si Ginoong Koronel Joel Jonson.

Sa halip ay walang masulingan niyang pinagtakpan ang insidente sa hangaring mapanatili ang gawa-gawang deklarasyon na “insurgency free” na ang Quezon. 

Hindi ito talaga kailanman mauunawaan ng Ginoong Koronel dahil mali ang doktrina ng pasistang Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa pagsasabing terorismo ang lehitimong paglaban ng mamamayan sa pamamagitan ng armadong pakikibaka.

Hangga’t pilit nya itong nilulunok, kahit mabilaukan na siya at hindi makahinga, hindi niya mauunawaang HINDI presensya ng NPA ang sukatan ng pagkakaroon o kawalan ng pag-aalsa sa isang lugar. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit siya nagulantang sa katotohanang hindi umaalis ang NPA sa Quezon na may kakayanang dumaig sa kanyang tropa.

Hindi rin malayong pinuproblema ng Ginoong Koronel kung paano ipapaliwanag ang nalustay na nilang pondo kapalit ng deklarasyong “Stable Internal Peace and Security”, habang libu-libong biktima ng paglabag sa karapatang tao ang naghahangad pa rin ng katarungan at pagpapanagot sa mga sangkot na sundalo, pulis at paramilitar.

2. Kagitingan ang Magbuwis ng Buhay para sa Sambayanan — Ang AMC-NPA bilang mararangal na pulang Hukbo ay kumikilala sa kagitingan ng aming mga kumander at mandirigma na nagbuwis ng buhay para sa paglilingkod sa sambayanan at paglaban sa naghaharing uri.

Walang saysay ang palabas ni Heneral Romeo Brawner Jr,  ang pinakamataas ng opisyal ng AFP, na parangalan ang limang (5) CAFGU na napaslang sa nasabing ambus, sa layuning panatilihing mataas ang moral ng kanilang sundalo at maiwasan ang maramihang pagtiwalag nila sa serbisyo.

Hindi kailanman magiging marangal ang maglingkod sa interes ng nang-aapi at nagsasamantala sa mamamayan. 

Lalo lamang kinalabusaw ang gimik na ito ng AFP, nang itong si Ginoong Koronel Joel Jonson ay minenos, minaliit, halos kinutya ang mga kasamahang namatay sa naturang ambus.

Hindi sana patahimikin ng mga alaala ng limang CAFGU ang Ginoong Koronel sa pagbubulaan niyang namatay ang dalawa dahil nakatapak ng booby trap at ang tatlo pa ay namatay dahil sa pagsuko. Sa kabilang banda, inililingid naman ng Ginoong Koronel ang ginawang pag-iwan sa tauhan na katumbas ng pagtalilis sa labanan ni Corporal Marvijun Oller Jr.

3. Ang Kamangmangan ay Hindi Nakakatawa — Makakabuting bigyan ng kaunting batayang kaalaman si Ginoong Koronel hinggil sa rebolusyunaryong kilusang lihim. Ang paggamit ng pulang Hukbo at mga rebolusyunaryo sa loob ng CPP-NPA ng ibang pangalan bukod sa kanyang kinagisnang pagkakakilanlan ay paggamit ng Nom de Guerre, ito ay hindi alias o pagtatago ng identidad.

Ang nom de guerre o pangalan sa pakikibaka ay tradisyon ng mga nagrerebolusyon sa buong daigdig. Ang pinipiling nom de guerre ng mga rebolusyunaryo ay kalimitang pagkilala sa mahahalagang tao, bagay o pangyayari na may kaugnayan sa kanyang buhay at kamatayang pakikibaka.

 Hindi namin itinatago at ipinagbabalatkayo ang aming pagkakakilanlan at pagkatao lalo na sa sambayanang aming pinaglilingkuran.

Habang ipapaalala kong walang mga name cloth, name plate at/o dog tag ang karamihan sa nagooperasyong sundalo ng 201st IBde sa lalawigan ng Quezon.

 Kung ang pagiging “matapat” na inginangawngaw ng Ginoong Koronel ay ang paglalagay ng kanyang buong pangalan sa inilabas niyang liham, ikahiya naman sana niya at ng buong tropa ng AFP ang kanilang pagbebenta sa China ng taktikal na impormasyon tungkol sa bansa dahil sa iresponsableng pagkahumaling ng sundalo at pulis sa paggamit ng Tiktok. Iyan ang pagmamalasakit sa bayan na idinadakdak ng Ginoong Koronel, live na live.

____

Ang nom de guerre ng Tagapagsalita ng AMC-NPA-Quezon ay bilang pagkilala sa rebolusyunaryong martir ng lalawigan na si Ka Sol o Pamela Jane del Mundo Lapiz. Angkop din ito sa prinsipyong Internasyulismo ng mga komunista.

May mga social media account si Ka Cleo del Mundo na nagpapakita ng kanyang mga larawan at iba pang impormasyon sa kanyang personal na pagkatao at bilang rebolusyunaryo. Mababasa ang kanyang talambuhay sa iba’t ibang lathalaing rebolusyunaryo katulad ng Ulos, Dagitab at Diklap.3 Dahilan Kung Bakit Pumalya ang Bukas na Liham at mga Pahayag ng 85th IBPA