Atong itaas ang bandera sa patriyotismo aron panalipdan ang atong kaugalingnan ug demokrasya!

,

Sa atong pagsaulog sa bulawanong kasumaran sa National Democratic Front of the Philippines, labaw pa natong ipalapad ug ipalalom ang panaghiusa sa katawhang Pilipino ilalom sa bandera sa patriyotismo aron panalipdan ang kaugalingnan ug demokrasya sa atong mahal nga Pilipinas. Ilalom sa nagkagrabe ug garapalang pagyatak sa soberanya sa Estados Unidos sa atong nasud, makatarunganon lamang nga mobarog ang tibuok katawhan ug suklan ang tanang laraw niini.

Atol niini nga okasyon, atong ihatag ang pinakataas nga pagsaludo sa tanang rebolusyonaryong hukbo ug masa nga padayong nakigbisog sa lisod nga dalan sa rebolusyon. Ato usab ihatag ang ispesyal nga parangal sa atong mahal nga mga lider nga silang Ka Benito Tiamzon ug Ka Wilma Austria ug sa laing walo ka kauban nga bangis nga gipatay sa mga berdugong kaaway.

Sukad sa paglingkod ni Ferdinand Marcos Jr. sa gahum, dili malilong ang pagka-itoy niini sa imperyalistang US. Sa iyang pagpanunod sa nilabay’ng mga puppet nga presidente, labaw pa niyang gipatataw ang kolonyal nga paghari sa US sa nasud. Iyang gitugutan ang hingpit nga paggamit sa nasud isip daw dulaanan alang sa linuog nga gyera sa US batok sa uban pang imperyalistang nasud.

Ilalom sa Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA), nahilakip ang Lumbia Airport sa Brgy. Lumbia, Cagayan de Oro City sa gihimong base militar sa US ug kasamtangang gi-okupahan sa mga tropang Amerikano. Tungod sa EDCA, Visiting Forces Agreement, Mutual Defense Treaty ug uban pang dili patas nga kasabutan, labaw pang napalu-agan ang pagsulod-gawas ug pagpanghilabot sa mga sundalong Amerikano sa atong nasud, kung asa, ang Pilipinas pa ang mag-abaga sa tanang galastuhan.

Ginalaraw sa maong pagpangandam sa US nga manghagit ug momugna og dakong gyera batok sa karibal nga China. Sa laktud, nahimong base ang Pilipinas aron maangkon sa US ang papel isip nag-inusarang pinakagamhanang nasud sa tibuok kalibutan. Sa samang higayon, gipasagdan usab ni Marcos Jr. nga ilugon sa China ang teritoryo sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagbutang sa kini sa grabeng peligro sa kinabuhi, panginabuhian ug seguridad sa katawhang Pilipino.

Sa natad sa ekonomiya, gitugutan usab sa estado ang largadong pagkawat sa langyaw sa yuta ug bahandi sa Pilipinas. Pinaagi sa planong pag-usab sa atong batakang konstitusyon, pagatugutan ni Marcos Jr. nga sinto porsyento nga manag-iya ang mga langyaw’ng negosyo sa yuta, serbisyo ug uban pang kabtangan sa Pilipinas.

Sa atong rehiyon, ang padayong pagtunhay sa kumpanyang Del Monte, Dole Phils., SUMIFRU, Unifrutti ug uban pang multinasyunal nga kumpanya kanunay’ng nagsakripisyo sa katungod sa mga mag-uuma nga manag-iya ug magtikad og yuta. Niining tuiga, gilargahan ni Marcos ang padayong pagpalapad sa mga langyaw’ng plantasyon sa pinya, kapayas, balanghoy, tabako ug abokado. Giabli usab ang Kalalan River sa Sityo Bendum, Brgy. Busdi, Malaybalay City alang sa pagmina kung asa moapekto kini sa kinabuhi, pangunabuhian ug panglawas sa mga residente sa Malaybalay. Padayon usab nga ginailog ang yutang kabilin sa katawhang lumad pinaagi sa malinglahong National Greening Program (NGP). Sa Bukidnon ug Misamis Oriental, gipang-ilog sa NGP bisan ang mga yuta nga aduna nay tanom ug gipulihan sa mga pang-eksport nga falcatta, pine tree ug abokado. Prayoridad sa estado ang pagtumod sa atong hilaw’ng mga materyales samtang padayong nagsalig sa pag-import bisan sa mga batakang konsumo sama sa bugas ug asukar.

Kini nga kahimtang ang labaw pang naghulagway sa nagkadunot nga sistemang semipyudal ug semikolonyal sa atong nasud. Kini nga sistema ang ugat nga hinungdan kung nganong padayong nag-antos sa pagka-atrasado ang mga mag-uuma, walay trabaho ang mga mamumuo, dili maka-eskwela ang kabatan-onan, walay makaon ang mayorya sa katawhan ug uban pang suliran. Sa samang higayon, kini ra usab nga sistema ang nagtukmod sa katawhan nga labaw pang palapdon ug pakusgon ilang panaghiusa aron panalipdan ang ilang mga katungod.

Sa nilabay’ng mga tuig hangtud sa kasamtangan, nasaksihan sa atong rehiyon ang maisugong pagsukol sa katawhan, organisado man o ispontanyo. Nagpadayon ang bungkalan sa mga mag-uuma sa mga lungsod sa Quezon, Maramag ug Valencia, Bukidnon aron ipanghingusog ang ilang katungod nga makapanag-iya og yuta ug makatikad og yuta. Nagprotesta usab ang mga mag-uuma sa Jasaan ug Balingasag, Misamis Oriental aron batukan ang pagsulod sa mina sa ilang lugar.

Niini, makatarunganon lamang nga ato pang palig-unon ang atong kusog ug iasdang ang rebolusyonaryong pagsukol sa katawhan. Wala na kitay lain pang lauman kundili ang atong kaugalingong kusog. Ato pang pakusgon ang balod sa pagsukol aron mabanlas ang tanang dili-tawhanon nga pagyatak sa atong mga katungod. Karon na ang panahon aron labaw pa natong ihalad ang atong panahon, kahibalo ug kinabuhi alang sa mahal natong nasud, panalipdan ang atong kaugalingnan ug soberanya ug iasdang ang gubat sa katawhan hangtud sa hingpit nga kadaugan.

Mabuhi ang ika-50 nga anibersaryo sa NDFP!
Mabuhi ang Partido Komunista sa Pilipinas!
Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhi ang rebolusyong Pilipino!
Iasdang ang gubat sa katawhan hangtud sa hingpit nga kadaugan!

Atong itaas ang bandera sa patriyotismo aron panalipdan ang atong kaugalingnan ug demokrasya!