Tutol ang mamamayang Ilokano sa Balikatan Exercises 2024

Ang artikulong ito ay may salin sa Iloco

Tutol ang mamamayang Ilokano sa Balikatan 2024. Nangangamba ngayon ang mamamayan ng Ilocos Norte, dahil idadaos din ang ilang bahagi ng ehersisyong digma sa kampo ng 4th Marine Brigade sa tabing-dagat ng Barangay Bobon, Burgos, Ilocos Norte.

Siguradong ipapatigil na naman ang pagpalaot ng mangingisda at maliligalig na naman ang mga komunidad sa Burgos, kagaya nang ginanap ang Balikatan Exercises sa probinsiya noong nakaraang taon. Dito ay nag-live fire exercises sila at naligalig ang mamamayan. Nagsagawa din sila ng simulation exercises kung saan pinalahok ang ilang sibilyan sa war games, gaya ng pagbubuhat sa mga pseudo-casualties na mga sundalong Amerikano.

Batid ng masang Ilokano na ang pinakamalaking war games ng imperyalistang US na ito ay paghahanda sa gera niya kontra sa China, na anumang sandali ay maaaring pumutok. Kung kaya’t bukambibig nila ngayon ang “walang tutulog-tulog, maya’t maya maggigiyera na sa ating bakuran!”

Sobrang hirap na ng buhay ang nararanasan ng mangingisda sa Ilocos ngayon dahil sa El Niño, kakaunti ang huling isda. Gayundin ng magsasaka na lanta ang mga panamin at tigang ang lupa, hindi makapagsaka. Ngayon, nahaharap pa sila sa panganib na anumang oras ay magkagyera sa Pilipinas, sa kanilang bakuran sa Ilocos Norte, na kagaya ngayon sa Ukraine, Gaza at Iran.

Ang kampo ng 4th Marine Brigade ay ginawa ngayong “military tourism park.” Dito ay ineengganyo ang mamamayan na pumasok sa kampo upang ipagyabang ang kanilang military complex, mga eroplano at kagamitang pandigma. Noon pa mang itinatayo ito, ipinapangalandakan na ng mga Amerikanong sundalo ang kanilang monitoring facility sa loob ng kampo, upang manmanan ang galaw ng China. Nagmamalaki sila na handang-handa sila sa gyera, isang nangingibabaw na katangian ng isang imperyalistang mananalakay.

Ang military tourism park na ito sa Burgos, Ilocos Norte ay panghalina din sa sibilyang masa upang pagtakpan ang teroristang imahe ng militar. Ang doble-karang taktika ng lantarang terorismo at pang-aakit ay taktika ng kontra-insurhensiya ng Amerikanong militar na ipinapakat sa Pilipinas, at isa sa nilalaman ng Balikatan Exercises.

Kaisa ang mamamayang Ilokano sa mamamayang Ivatan, Cagayano at iba pang mamamayang Pilipino sa pagtutol sa isinasagawa ngayong Balikatan Exercises na nagpapahamak sa mamamayan. Sa mga digmaang ito ng mga hayok na imperyalista, pinag-aagawan lamang nila ang kayamanan ng mundo, kabilang ang Pilipinas. Lahat ng digmang inuupat ngayon gaya ng sa China gamit ang Pilipinas, sa Russia gamit ang Ukraine, sa Palestine at Iran gamit ang Zionistang Israel ay digmang agresyon ng imperyalistang US upang kamkamin ang kayamanan at hawakan ang hegemonya sa mundo.

Dapat magkaisa, mag-organisa at kumilos ang mamamayang Ilokano upang tutulan ang paghahanda ng imperyalistang US ng digmaan sa teritoryo ng Pilipinas. Dapat ipagtanggol ang bansa laban sa pangangamkam ng China at iba pang imperyalista na nagnanais kamkamin ito gaya ng Japan. Dapat ipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas at kamtin ang sariling kapasyahan sa teritoryo at rekurso’t kayamanan nito. Dapat ipaglaban na ang mamamayang Pilipino ang nararapat na magtamasa sa mga kayamanang ito upang mabuhay ng maalwan at makamit ang kalayaan at kapayapaan.

Itigil ang Balikatan Exercises 2024!
Itigil ang pang-uupat ng imperyalistang gera!

Tutol ang mamamayang Ilokano sa Balikatan Exercises 2024