Bayan ng Lopez, sentro ng pandarahas ng militar sa buwan ng Setyembre

, ,

Sa buwan ng Setyembre, walang patumanggang dinahas ng mga elemento ng 201st Brigade, 85th IB at 59th IB ang mga magsasaka sa Brgy. San Francisco B, Lopez, Quezon.

Ayon sa nakuhang ulat, mula nang aktibong hinarap, itinakwil at pinalayas ng taumbaryo ang mga kampo-militar sa kanilang barangay dulot ng pagkabahala at maaring likhaing pinsala sa kanilang buhay at pamumuhay ay nakaranas sila ng kaliwa’t kanang pananakot, pagbabanta, red tagging, pagpapasuko at iba pang tipo ng paglabag sa karapatang pantao.

Nauna na rito ang pakyawang pagpapasuko sa higit 180 kasapi ng Coco Levy Funds Ibalik sa Amin (CLAIM) sa naturang baryo noong September 14.

Dagdag pa rito ang peke at sapilitang pagpapasuko kay Mary Jane Resurrecion, isang lider-magsasaka ng CLAIM sa lugar noong September 18.

Hinabol ng sundalo si Bito Alano noong September 26 sa sitio Culong, matapos na makilala at napag-alaman na kasapi ng CLAIM. Nang hindi maabutan ng mga sundalo, galit na galit na sinira nito ang isang libong pananim na gmelina at apat na daang tanim na San Fernando ni Alano.

Walang habas namang pinagbabaril si Sario Santonia at Flora Castillo noong September 30 sa Sitio Culong. Si Santonia at Castillo ay kasalukuyang nasa dampa nang sila ay habulin ng mga sundalo. Sila ay pinaparatangang mga suporter ng NPA at kilalang aktibong kasapi ng CLAIM sa baryo.

Dahil sa hindi inabutan ang dalawa, pinag-initan naman ng mga militar ang mga anak, manugang at mga apo ni Santonia na kasalukuyang nasa dampa din noong araw na iyon. Ipinagsama ng mga militar ang manugang at anak ni Santonia sa bahay ni Kagawad Atan Delmo at dito sila binantaan at tinakot ng mga sundalo.

Kinausap din ng mga sundalo ang 3 anak at 2 apo ni Santonia na pawang mga menor-de-edad. Habang ininteroga ang mga bata, kasabay na hinahalughog ang dampa ni Santonia. Hanggang ngayon ay nakakaramdam ng matinding pagkatakot at pagkabahala ang mga kabataan sa sinapit sa mga militar.

Kinahapunan, hinalughog naman ng mga militar ang bahay ni Ruben Perez nang walang search warrant na ipinapakita sa may-bahay. Ang dahilan, napag-alaman lamang ng mga sundalo na bumili ng isang sakong bigas si Perez at pinagsuspetsahan na ito raw ay para sa mga NPA. Mariin namang itinanggi ni Perez ang akusasyon ng mga ito.

Matatandaan na 5 beses nang pinalayas at tinanggihan ng mamamayan ng San Francisco B ang pagtatayo ng kampo-militar sa kanilang lugar. Inakusahan at binansagan ng mga sundalo na mga NPA ang lahat ng mga tao sa lugar.

Sa buong buwan ng September, aabot na sa 405 kaso ng paglabag sa karapatang pantao ang naitala sa bayan ng Lopez at Macalelon. 197 kaso dito ay sa Barangay San Francisco B lamang. #

Bayan ng Lopez, sentro ng pandarahas ng militar sa buwan ng Setyembre