Bukas na liham sa mga sundalo at pulis na naka deploy sa Masbate mula kay Ka Luz Del Mar, tagapagsalita ng JRC- BHB Masbate

,

Taos pusong pakikiramay ang ipinapaabot ng Jose Rapsing command-BHB Masbate sa inyong hanay, laluna na sa mga pamilya’t kaanak ng inyong kasamahan na napaslang sa kalunus-lunus na aksidenteng naganap sa Brgy. Buensuerte, Uson, Masbate. Nabatid ng JRC-BHB Masbate na walo ang namatay habang anim ang sugatan matapos pumutok ang gulong ng sasakyan at bumangga sa nakaparadang cement mixer.

Nais naming iparating ang aming pakikisimpatya sa pagpapanawagang itakwil na ninyo ang paglilingkod sa interes ng mapang-api at mapagsamantala at sa halip ay umanib sa mamamayan. Nawa’y magsilbing paalala at aral ang naturang aksindente na kamatayan at panganib lamang ang kahihinatnan ng sinumang piliing lumahok at maging kasangkapan ng gera kontra mamamayan ng estado laluna kayong mga pain lamang sa kanilang gera.

Hindi lingid sa inyong kaalalaman na karamihan sa mga napatay ninyong kasamahan sa naturang aksidente ay sangkot din sa serye ng mga pagpatay sa mga inosenteng sibilyan kabilang ang tangkang pagmasaker sa pamilya ni Carlito Ahina noong Oktubre 8, 2022 bago ang naturang aksidente. Sangkot din ang mga militar na nakabase sa kampo sa Brgy. Paguihaman, Uson sa pagtorture kay Norvil Generoso Pepito noong Oktubre 12 na siya nitong ikinamatay.

Sa takot na maparusahan ng NPA sa kanilang mga krimen ay nagmamadali sa pagpapatakbo ang nagmamaneho ng sasakyan at doo’y itinulak ang sariling kasawian. Ito’y patunay na dinidinig ng inang hustisya ang panawagan ng masang Masbatenyo. Ito ay malinaw na patunay na hindi matatakasan ng ninumang kriminal ang kanilang pananagutan.

Masahol, namatay silang bitbit ang reputasyon bilang kaaway ng mamamayan. Sa katunayan, sa halip na makakuha ng simpatya, marami sa mga Masbatenyong biktima ng inyong pananakot at pang-aabuso ang mistula’y nakahinga ng maluwag. Anila, “iyan ang sasapitin ng pasista’t berdugo” may mga nagpahayag din na “sana makapaglunsad naman uli ng ambus ang mga kasama para mabawasan pa ang mga nagpapahirap sa amin”.

Batid ng rebolusyonaryong kilusan na marami sa inyo ngayon ang demoralisado, laluna yaong mga mulat at nasusuklam sa bulok at pasistang kulturang reaksyunaryo ng armadong pwersa na AFP-PNP. Sa loob lamang ng 2022, marami na ang naitalang pangyayari sa loob ng inyong institusyon. Malamang ay inyong nabalitaan ang isang pulis na pinatay ng kanilang kabaro sa San Jacinto, Masbate, marami ring CAFGU ang nag-AWOL dulot ng pagmamaltrato ng kanilang mga upisyal. Ayon din sa mga nakalap naming impormasyon, marami sa inyo ang nagrereklamo sa nakakapagod at walang pinatutunguhang mga operasyong militar samantalang ang inyong mga upisyal ay nagpapakabusog sa kurakot mula sa Filmenera, Empark at mga proyektong imprastruktura ng reaksyunaryong gubyerno.

Higit sa lahat, nabigo kayong durugin ang rebolusyonaryong kilusan laluna ang armadong pakikibaka. Sa kabila ng inyong paulit ulit na RCSP, pagpapasurender at iba pang pakana para ilayo ang suporta ng masa sa hukbo mananatili ang malawak ng suporta ng masa sa tunay nilang mga soldados ng pobre. Sa halip natatakot kayong matulad sa hindi bababa sa kumpanyang pwersang naging kaswalti sa matatagumpay na taktikal na opensibang isinagawa ng BHB.

Sa katunayan malamang ay desperado ngayon ang inyong mga upisyal na maghabol ng tagumpay lalupa’t magtatapos na naman ang 2022. Sa desperasyong natulak kayong mag imbento ng mga pekeng labanan at sa sukdula’y pumatay ng mga sibilyang pinalalabas na NPA para lamang maiulat na tagumpay at sa gayo’y makakubra ng kikbak at reward na mga upisyal niyo lang ang makikinabang. Kaya niyong pumatay ng bata man o matanda.

Hindi pa huli ang lahat para talikuran ang inyong pinagsisilbihang institusyong tiyak sasagarin ng inyong punong kumander na si Bongbong Marcos, Jr. ang paggamit sa inyo para sa kanyang gera laban sa kapwa niyo api at pinagsasamantalahan. Hindi Malayong maulit pa ang mas maraming pangyayaring tulad ng aksidente sa Buensuerte hanggat hindi niyo lisanin ang maruming gera. Pakinggan Ninyo ang hinaing ng mga pumuluyong nananawagan sa pagtigil ng mga operasyong militar, pang-aabuso at pamamaslang.

Bukas ang rebolusyonaryong kilusan laluna sa mga naliliwanagan sa inyong hanay sa pakikipagtulungan at koordinasyon. Sa mga may sinserong damdaming makabayan, bahagi ng kasaysayan ng BHB ang pagtiwalag ng mga sundalo at pulis sa kontra-mamamayang AFP-PNP-CAFGU upang sumapi sa pulang hukbo.#

Bukas na liham sa mga sundalo at pulis na naka deploy sa Masbate mula kay Ka Luz Del Mar, tagapagsalita ng JRC- BHB Masbate