Debolusyon ng mga programa ng DSWD Reg. V, banta sa seguridad sa trabaho ng mga empleyadong Bikolano

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Mahigpit na nakikiisa ang NDF-Bikol sa mga empleyado ng DSWD na tumututol sa debolusyon at kaakibat nitong banta sa kanilang trabaho. Ngayong 2023, nakatakdang isailalim sa debolusyon ang dalawang programa ng DSWD sa rehiyong Bikol. Ito ang unang bahagi ng debolusyon ng mga programa ng DSWD Region V na malulubos sa susunod na taon. Ang hakbanging ito ay magtatanggal sa trabaho ng 700 empleyado sa naturang ahensya. Kabilang sa mga programang ililipat na ang pagpapatupad sa mga lokal na yunit ng gubyerno ang feeding program, mga programa para sa may kapansanan, nakatatanda, mga batang lansangan, mga inabusong indibidwal at maging ang KALAHI-CIDSS.

Sa panahong matindi ang krisis sa trabaho, magiging malaking problema para sa 700 empleyadong Bikolanong matatanggal at kanilang mga pamilya ang kawalan ng trabaho. Walang garantiyang kagyat silang makahahanap ng bagong trabaho o hanapbuhay. Ganito kahiwalay sa interes at kapakanan ng masa ang mga hakbangin at patakaran ng inutil na estado. Sa halip na pagkunutan ng noo paano maitataas ang antas ng kabuhayan ng mamamayan, paano makakamit ang nakabubuhay na sahod at seguridad sa trabaho, karaka-raka ang pagpapatupad ng mga planong nakakapinsala sa kabuhayan ng mamamayan.

Malaki rin ang posibilidad na ang nakaplanong debolusyon ay samantalahin ng rehimeng Marcos Jr. para lalo pang mapabwelo ang pasistang tunguhin. Sa bisa ng whole of nation approach (WONA), inoobliga ang lahat ng mga sangay ng gubyernong lumahok sa kampanyang kontrainsurhensya. Dahil mas maraming programa ang tuwirang hahawakan ng mga LGU, mas marami ring daluyang maaaring gamitin upang gipitin, linlangin at atakehin ang masa sa kumpas ng WONA.

Tiyak ding gagamitin ng rehimen ang animo’y pagbibigay ng dagdag kapangyarihan sa mga LGU bilang pantiyak ng suporta ng mga ito sa itinutulak nitong pagbabago ng Konstitusyon. Tulad nang dating kalakaran, hahayaan ng gubyernong makabwelo sa korapsyon ang mga lokal na makakapangyarihang pulitiko sa kani-kanilang kaharian upang matiyak na susuportahan ng mga ito ang pangkabuuhang disenyo nito ng mas malaking pangangamkam at korapsyon.

Marapat lamang na mahigpit na tuligsain ang lahat ng mga hakbanging mangangahulugan ng panganib sa buhay at kabuhayan ng masang Pilipino. Dapat lamang na ipagtanggol ng mga Bikolano at ng malawak na hanay ng mamamayan ang kanilang mga karapatan at demokratikong interes.

Debolusyon ng mga programa ng DSWD Reg. V, banta sa seguridad sa trabaho ng mga empleyadong Bikolano