(Bisaya) Fascist AFP units victimize children in Bukidnon; arrest, parade civilians as surrenderees in Compostela Valley

Padayong nagsabwag og kalisang sa kinabuhi sa mga sibilyan sa rehiyon ang subling gipalungtad nga balaod militar sa Mindanao, labaw na sa nagkadaghang ihap sa mga ginabiktima niining mga bata ug uban pang sibilyan.

Niadtong Pebrero 18, mga alas-11 sa buntag, gidagit sa usa ka platun nga pasistang sundalo sa 88th Infantry Battalion ang 17-anyos nga si Loujean Antian Lumbatan, usa ka Grade 7 nga estudyante sa Sinuda High School, ug ang 10-anyos nga si Ara Mystica Antian Pangcat, usa ka Grade 5 nga estudyante sa Cabalansihan Elementary School, sa Sityo Sanggiapo, Brgy Sinuda, Kitaotao sa Bukidnon. Bisan walay tinong hinungdan, gi-aresto sa kasundalohan ug gidetinir nga incommunicado ang 2 ka dili armadong Lumad nga mga menor-de-edad sa kampo sa ilang yunit sa Sityo Sanggiapo gikan alas-11 sa buntag hangtud alas-11 sa gabie.

Early in the afternoon, the parents and some relatives searched frantically for the missing children and proceeded to confront the soldiers but were crudely rebuffed by the latter who insisted they knew nothing of the children’s whereabouts. The girls later recounted that they could hear their parent’s voices but were warned by the soldiers not to make any sound. At around 11 in the evening, the two girls were brought to the 88th Battalion Headquarters in Maramag. While on military custody, the children were intermittently subjected to harrowing interrogation and were only released late in the afternoon of the next day, February 19. When confronted as to why they arrested and detained the two girls, the soldiers claimed it was “for the safety of the children.”

Sayo nianang hapona, gipangita na sa mga ginikanan ug paryente sa 2 ka menor-de-edad ug gikompronta gilayon ang mga sundalo apan yano lang silang gilimdan sa ulahi kabahin sa gikahimutangan sa mga bata. Gisaysay sa mga nga ila kunong madungog ang pagpanampit sa ilang mga ginikanan apan gibaharan sila sa mga sundalo nga dili motingog. Mga alas-11 sa gabie, gidala ang 2 ka bata sa hedkwarter sa 88th IB sa Maramag. Samtang anaa sila sa kustodiya sa militar, gipailalom ang mga bata sa makalisang nga interogasyon ug gipagawas lang pagkahapon sa Pebrero 19. Dihang gipangutana sila nganong ilang giaresto ug gidetenir ang 2 ka bata, namakak pa ang mga sundalo nga alang kuno sa “kaluwasan” sa mga menor-de-edad.

Ang nahitabong pagpangabuso sa mga bata sa Bukidnon kabahin lang sa nagkagrabeng atake batuk sa mga menor-de-edad ilalom sa balaod militar, lakip na ang pagdagit sa duha ka gagmayng bata—usa ka 1-anyos ug 2-anyos—ug ang pagbulag kanila sa ilang mga ginikanan ug tigbantay, nga hinimoan sa tropa sa AFP ug PNP human sa iligal nga pagreyd sa opisina sa Misamis Oriental Peasants Association (MOFA) sa Villanueva, Misamis Oriental. Sa mga erya sa Lumad sa Compostela Valley, Davao del Norte ug lain pang dapit sa Southern Mindanao, nagsabwag og kalisang sa gatusan ka mga bata ang ginahimong pagpamomba, shelling ug pagpamusil sa tropa sa AFP ug ilang mga paramilitar nga Alamara ug Bagani sulod sa mga sibilyang komunidad.

Sa Compostela Valley, tulo ka sibilyan ang giaresto sa mga membro sa 71st IB niadtong Pebrero 20 sa Sitio Binogsayan, Brgy. Napnapan sa munisipyo sa Pantukan. Pugos nga “gipasurender” isip mga membro sa NPA sila Eddie Avila, Graciano Embalsado ug Pulpy Lariwan, bisan pa giduso sa lokal nga mga opisyal sa barangay ug munisipyo nga sila mga sibilyan. Gitaho sa mga masa nga labihang nahasi ang mga pamilya sa 3 ka biktima ug nahadlok nga mopasang-at og kaso.

Kining mga pasistang krimen nga hinimoan sa AFP, PNP ug ilang mga paramilitar dili mga himulag nga panghitabo ilalom sa balaod militar ni Duterte sa Mindanao. Kini maoy nagasugnod sa pagsukol sa masa sa kabukiran ug nagatukmod sa nagkadaghang mga Lumad ug mag-uuma nga modangop sa rebolusyonaryong kalihukan alang sa kalingkawasan ug hustisya.

Atong ginaawhag ang tanang demokratikong pwersa, labaw na sa atong paghinumdom sa 1986 EDSA revolution nga mipalagpot sa usa ka diktador, nga i-demanda ang hustisya alang sa tanang biktima sa pagpatuman sa rehimeng US-Duterte sa balaod militar sa Mindanao ug Oplan Kapayapaan sa lain-laing dapit sa nasud. Samtang padayong naglunsad ang NPA og mga atake batuk sa reaksyunaryong armadong pwersa ug samtang pid-an ka libo na ang nagamartsa sa kadalanan, atong ginaawhag ang katawhan nga tun-an balik ang kasaysayan: pagtigbabawan ang kasamtangang ekonomikanhon ug pulitikanhong kaguliyang pinaagi sa pagpalagpot sa dunot nga rehimeng US-Duterte.

(Bisaya) Fascist AFP units victimize children in Bukidnon; arrest, parade civilians as surrenderees in Compostela Valley