Heneral ng AFP na nagpapatay kay Yvonne Chua, sangkot din sa pagpatay kina Ka Bok at Chad Booc

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Si Gen. Jsesus Durante III, na kinilala ng pulis na utak sa kamakailang pagpatay kay Yvonne Chua, isang modelo sa Davao City, ay siya ring kriminal sa likod ng pagtoryur at pagpatay sa kumander ng BHB na si Menandro Villanueva (Ka Bok) at pagpatay kay Chad Booc at apat na iba pa noong nakaraang taon.

Ilang araw nitong nakaraan, tinukoy ng isang espesyal na imbestigasyon ng pulis na si General Durante, kumander ng 1001st Infantry Brigade at dating pinuno ng Presidential Security Group sa ilalim ni Duterte, ang nag-utos ng pagpatay kay Yvonne Chua, isang modelo sa Davao City. Si Chua ay karelasyon ni Durante.

Nagsampa ng mga kasong pagpatay laban kay Durante at ilan pang upisyal at sundalo. Ayon sa imbestigasyon ng pulis, isang grupo ng anim na mga sundalo sa ilalim ni General Durante ang inatasang magsagawa ng pagpatay kay Chua noong Disyembre 30 gamit ang mga baril na inisyu ng AFP sa kanila. Binaril nila si Chua sa labas ng kanyang bahay sa Davao City at kinuha ang kanyang mga personal na gamit. Marahil binagabag ng kanilang konsensya, isinawalat ng ilang mga sundalo ang katotohanan kaugnay ng krimen.

Mayroong espesyal na interes ang PKP sa kasong ito dahil si General Durante ang pinuno ng yunit militar na direktang sangkot sa pagtortyur at pagpatay sa kumander ng Bagong Hukbong Bayan na si Menandro Villanueva (Ka Bok). Nadakip si Ka Bok ng mga pwersa ng 1001st IBde noong Disyembre 25, 2021 sa Davao de Oro at ipinailalim sa tortyur at kalauna’y pinatay habang nasa kustodiya ng militar. Si General Durante mismo ang nag-anunsyo ng pagkamatay ni Ka Bok.

Bago pinaslang si Chua, sinabi niyang binubugbog siya ni General Durante. Sa panahong iyon, ipinakita niya sa kanyang mga kaibigan sa mga larawan sa Facebook ang kanyang duguang mukha, braso at katawan. Ang mga palitan ng mensaheng ito ngayon na lamang isinapubliko. Sa isa sa mga mensahe niya sa kanyang kaibigan, sinabi ni Chua: “Feeling ko talaga… papatayin nya talaga ako. Andami kong alam na illegal nyang gawain… Kung isisiwalat ko lahat matatanggal sya sa position nya”.

Nasiwalat ang mas maraming ebidensya ng motibo ni Durante nang inilabas ng isa sa mga kaibigan ni Chua ang mensaheng galing kay Chua na sinabi niyang may hawak siyang “sandamakmak na ebidensya at katotohanan… sa pagkamatay ni Menandro Villanueva aka Bok,” gayundin “ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Chad Booc.” Si Chad Booc, isang boluntir na guro at aktibistang sumusuporta sa pakikibaka ng mga Lumad ng Mindanao, ay pinaslang ng mga tauhang militar ng 1001st IBde noong Pebrero 24, 2022 sa New Bataan, Davao de Oro kasama ang apat na iba pa matapos ang isang pagpupulong sa lokal na mga komunidad ng Lumad.

Kung hawak nga ni Chua ang ganoong impormasyon na tuwirang maglalantad sa detalayadong mga sikreto ng maruming operasyon ng AFP, magiging target talaga siya hindi lamang ni General Durante kundi mismo ng 10th Infantry Division at ng buong AFP.

Kaisa kami ng pamilya at mga kaibigan ni Yvonne Chua sa kanilang sigaw para sa hustisya at panawagan na maparusahan ang lahat ng mga krimanl sa AFP sa kanilang brutal na krimen. Tinutuligsa namin ang AFP sa ala-Palparan pagtrato kay Durante na kinuha nila kustodiya sa halip na ibimbin sa mga kulungan ng pulis.

Tinutuligsa namin ang lokal na pulis sa paglalarawan sa pagpaslang kay Chua bilang isang “crime of passion” gayong isa itong kaso na pinlano at isinagawa nang may malinaw na intensyong pumatay. Mistulang ayaw masiwalat ng mga pulis sa mga imbestigasyon nito ang tunay na nangyari sa krimen.

Hinihikayat namin ang lahat ng mga kapamilya at kaibigan ni Chua na isiwalat ang lahat ng impormasyon na maaaring maglantad sa mga sikreto ng mga iligal at maruruming operasyon ng AFP. Pwede nilang ipasailalim ang kompyuter at gadyet ni Chua sa isang independent na pagsusuring forensic para makuha ang lahat ng mga inimbak niyang impormasyon.

Isinisiwalat ng pagpatay kay Chua kung paanong ang AFP ay pinamumunuan ng mga sagad-sa-butong mga kriminal na ginagamit ang kanilang kapangyarihan para utusan ang kanilang mga tauhang magsagawa ng tortyur at pagpatay. Hinihikayat namin ang lahat ng tauhan ng AFP, laluna ang mga karaniwang sundalo na hindi na sukang-suka na sa sulasok ng militar na iwanan na ang AFP at huwag hayaang magamit sila sa mga kriminal na iskema ng kanilang uhaw-sa-kapangyarihang pasistang mga upisyal.

Heneral ng AFP na nagpapatay kay Yvonne Chua, sangkot din sa pagpatay kina Ka Bok at Chad Booc