Ipagpatuloy ang tradisyon ng magiting na pakikibaka sa paggunita sa ika-51 taon ng deklarasyon ng Batas Militar

Anuman ang gawing pambabaluktot sa kasaysayan, hinding-hindi na mabubura sa sambayanang Pilipino ang malagim na paghahari ng diktadurang Marcos. Sapagkat nanalaytay ang dugong ibinuwis ng mga Martir ng Batas Militar sa matabang lupa ng Demokratikong Rebolusyong Bayan na nagpapatuloy hanggang sa ngayon.

Hindi kailanman magtatagumpay ang maiitim na pakana ng mga pasista at diktador na mga naghaharing uri na nagpapahirap sa masang anakpawis. Pinatunayan ito nang ibinagsak mismo ang diktadurang Marcos ng lakas ng mga progresibo, demokratikong pwersa at ng malakas na rebolusyonaryong kilusan at armadong pakikibaka na isinusulong ng New People’s Army.

Sa ngayon, muling namamayagpag ang pasismo at terror ng estado. Gayunrin ay naglipana ang mga kroni ng mga Marcos. Binubuhay lahat ni Marcos Jr. ang multo ng diktadura, impyunidad at korupsyon tulad ng Bagong Lipunan ng kanyang ama at Bagong Pilipinas ngayon. Coco Levy Fund Noon, Maharlika Fund Ngayon. Martial Law Noon, Anti-Terror Law Ngayon.

Matindi ang kahirapan at kagutuman, mataas na implasyon, di maawat na pagtaas ng presyo ng krudo linggo-linggo, ng bigas at iba pang mga pagkain at bilihin. Subalit nanatiling mumo ang sahod ng mga manggagawa. Masahol pa, katulad ng kanyang ama, ang mga tumutuligsa sa kahirapang ito at korupsyon at nakikipaglaban para sa karapatan sa lupa, sahod, hanapbuhay,edukasyon at serbisyong panlipunan ay nais patahimikin. Tinatakot, Ni-reredtag, pinapatay, dinudukot at sapilitang pinasusuko. Ginagamit ang Anti-Terrorism Law upang kasuhan ang mga lehitimong nakikibaka para sa kanilang demokratikong mga karapatan.

Sa lalawigan ng Rizal, marami ang biktima ng sapilitang pagpapasuko, harassment, pananakot at red-tagging ng NTF-ELCAC (National Task Force to End Local Communist Armed Conflict) at mga lokal na kapareho nito. Militarisado rin ang marami sa mga komunidad sa kanayunan at kalunsuran. Kalimitan ito sa mga lugar na may proyektong pangkaunlaran ang pamahalaan na tinututulan ng mamamayan. Kagaya ng Kaliwa-Kanan-Laiban Dam at Wawa-Violago Dam kung saan sapilitang pinapalayas ang mga magsasaka at mga katutubong Dumagat-Remontado. Gayunrin sa mga lupang sakahan ng mga magsasaka na sapilitang pinapalayas at kinakamkam ng mga developer at quarrying.

Marami sa mga pinasuko ay tinakot lamang lalu na ang katutubong Dumagat. Dahil sa takot na matulad sa ginawang pagpatay sa Rizal 6 noong Bloody Sunday Massacre sa Timog Katagalugan, Baras 5, Antipolo 3 ay ilang beses na silang sumuko. Masaklap pa, ginagawang palabigasan ng AFP at NTF-ELCAC ang diumanong pagbabalik loob ng hindi naman mga “rebelde” kung hindi mga sibilyan nang hindi ibinibigay ang sinasabing 15,000-60,000 piso na tulong pinansyal kasabay ng pagbabalik loob. Hanggang sa ngayon ay nakapiit sa kulungan ang 5 detenidong pulitikal mula sa Rizal at 3 dito ay mga katutubong Dumagat na kinasuhan lamang ng mga gawa-gawang kaso.

Sa halip na ilaan ang maanomalyang confidential and intelligence funds (CIF) ng pangulo at pangalawang pangulo sa mga serbisyong panlipunan at pondo para maibsan ang kahirapang dinadanas ng mamamayan ay pilit na binibigyan katwiran ito ng mga kasapakat nila sa kongreso at senado. Walang ibang paggagamitan ang CIF kungdi sa pagsupil at pagpapatahimik sa mamamayang magiting na nakikibaka sa mga buktot na patakaran ng gubyerno. Nakababahala at dapat rin tuligsain ang kakarampot na 976.3 milyon piso na mayroon lamang 3 milyon na financial assistance program na inilaan mismo ng gubyerno sa kanyang ahensya sa pagtataguyod ng karapatang pantao na CHR (Commission on Human Rights). Pagpapakita lamang ito na wala sa bokabularyo ng mga diktador ang paggalang sa karapatang pantao.

Naisiwalat rin kamakailan lamang ang maruming gawain ng AFP na pagdukot, iligal na pagkulong sa kampo at sapilitang pagpapasuko sa dalawang kabataang environmental activists sa Orion, Bataan. Sa mismong tungki ng kanilang ilong, buong tapang na inilantad at itinuro ng dalawa na dinukot sila ng mga militar at hindi totoong sila ay kusang sumuko at nagpunta sa kampo. Kailangang mailantad ang marami pang ganitong maruming estilo ng mapanlinlang na AFP at NTF-ELCAC at mabuksan ang iba pang kaso ng mga pagdukot at sapilitang pagpapasuko.

Sa araw ng paggunita sa ika-51 taon ng deklarasyon ng Batas Militar, ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM) ng Rizal ay nanawagan sa hanay ng mga magsasaka at mamamayan na higit na magkaisa at labanan ang pasismo at terror ng estado. Palakasin ang palabang diwa at huwag matakot ipaglaban ang ating mga batayang karapatan at kamtin ang tunay na kalayaan . Wala tayong ibang susulingan kung hindi ang pagtahak sa rebolusyonaryong landas ng Demokratikong Rebolusyong Bayan! ###

Ipagpatuloy ang tradisyon ng magiting na pakikibaka sa paggunita sa ika-51 taon ng deklarasyon ng Batas Militar