Kababaihan lumaban at lumaya! Ipagpatuloy ang laban!

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Isa sa pinakamalalagim na yugto ng kasaysayan ng kababaihang Pilipino ang batas militar ng 1972. Ilang libong kababaihan ang naging biktima ng tortyur, panggagahasa, abusong sekswal at sikolohikal, iligal na pag-aresto hanggang pamamaslang. Napakaraming tulad nina Yolanda Gordula, Lorena Barros, Liliosa Hilao, Rizalina Ilagan, Leticia Ladlad at Jessica Sales na kung hindi iligal na inaresto at ikinulong, ay sapilitang winala, pinagsamantalahan at pinatay ng mga mersenaryo.

Ngayon, parang nauulit ang bangungot ng batas militar para sa kababaihan. Gaya ng kanyang amang pahirap sa masa, walang pagpapahalaga si Marcos II, sa karapatan at kapakanan ng mamamayang Pilipino. Simula pa lamang ng panunumbalik ng mga Marcos sa kapangyarihan, puno na ng ilusyon at kasinungalingan ang rehimen. Simula pa lamang, wala na silang pagpapahalaga sa pangangailangan ng taumbayan at kanilang kahingian. Simula pa lamang, bingi na sila sa hinaing ng kababaihang Pilipino at ng lipunang kanyang ginagalawan.

Pinasasahol ng kasalukuyang rehimen ang mga dahilang nagtulak sa kababaihan ng nagdaang henerasyon na mag-aklas. Hanggang ngayon, walang mahusay at kongkretong tugon ang administrasyon sa kahirapan na siyang pangunahing problema ng masang Pilipino. Sapin-sapin ang pasanin ng mababang sahod, nagtataasang presyo ng mga bilihin at gasolina, talamak na kawalan ng trabaho, palpak na pagtugon sa batayang pangangailangan ng mamamayan tulad ng kalusugan at edukasyon at iba pa. Ipinagkikibit-balikat lamang ang paulit-ulit na problema ng mga guro, magsasaka, manggagawa, pambansang minorya, kababaihan, kabataan at iba pang sektor ng lipunan.

Marapat lamang na alalahanin ng kababaihan ng kasalukuyang panahon ang pagdurusa ng kapwa babae at maralita sa ilalim ni Marcos Sr., nang sa gayon ay mabuo ang kapasyahang labanan ang nagpapatuloy na sistemang nagpapahintulot nito. Ang panahong iyong nakasadlak sa krisis ang bansa, labis ang kagutuman at masahol ang kawalan ng trabaho, ay panahon din ng pag-aalsa ng mamamayan at kababaihan. Panahon ng paglaban sa pandarahas ng estado. Panahon ng paglahok ng kababaihan at pagkilos ng iba’t ibang sektor sa ating lipunan. Panahon ng pagkamulat at pagkakaisa para labanan ang diktaduryang Marcos Sr.

Ngayon ay gaya rin ng panahong iyon. Panahon ngayon ng pagkamulat, pagbabangon at pagbabalikwas. Panahon ng pagkakaisa at pagsulong. Sa kababaihan ng kasalukuyang panahon, marapat na ipagpatuloy ang laban.

Kababaihan lumaban at lumaya! Ipagpatuloy ang laban!