Kagutuman, kahirapan at pasismo ng estado, ang pinakamalalang karahasan sa kababaihan at mga bata

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Kamakailan, lumabas sa balita ang pangunguna umano ng Kabikulan sa dami ng kaso ng karahasan laban sa mga kababaihan at bata. Isang bagay na hindi nakapagtataka laluna’t nananatili ang pyudal at burgis na kultura sa kasalukuyang malapyudal at malakolonyal na lipunang Pilipino. Hanggang ngayon, hindi pa rin pantay ang tingin at turing sa mga kababaihan at bata. Tinuturing silang pag-aari ng otoridad – ng kanilang mga uri, ng simbahan, kanilang mga pamilya at asawa. Ngunit higit sa lahat ng ito, ang pinakamalaki at sistematikong karahasang dinaranas ng kababaihan at batang Pilipino ay ang matinding kagutuman, kahirapan at pasismo ng estado.

Sa Bikol, 48% ng mga naitalang kaso ng paglabag sa karapatang tao ng mga elemento ng pulis at militar mula 2016 hanggang kasalukuyan ang isinagawa laban sa mga babae at bata. Hindi bababa sa 879 kaso ang mayroong babae at batang biktima. Kabilang na rito ang paggahasa at pagpatay ng mga elemento ng CAFGU kay Diana Rose Razo sa Brgy. Pampang, Castilla, Sorsogon noong 2017 at ang pambubugbog at iligal na pagdetine sa mga bata sa Brgy. Calpi, Bulan, Sorsogon noong 2019 at 2021. Wala pa sa mga kasong ito ang matinding epekto ng malawakang militarisasyon sa buhay at kabuhayan ng mga kababaihan at bata sa komunidad.

Binabalikat din ng mga babae at bata ang matinding krisis pang-ekonomyang bumabayo ngayon sa bansa. Marami sa kanila ang napipilitang kumapit sa patalim, pumasok sa mga trabahong hindi makatao ang mga patakaran sa paggawa at tiisin ang labis na pagsasamantala para lamang kumita ng kakarampot. Marami ang hindi na nakatuntong sa mga paaralan at walang kakayahang paunlarin ang kaalaman at tuklasin ang mga kakayahan labas sa pagiging asawa, anak at iba pang kulungang saysay sa lipunan.

Sa harap ng ganitong larawan, nananawagan ang MAKIBAKA-Bikol sa mga Bikolana at lahat ng iba pang kababaihang Pilipino na bawiin ang kanilang mga boses at kathain ang sarili nilang kapalaran. Panahon na upang kumawala mula sa mga hawla ng pang-aapi at pagsasamantalang matagal nang pumipiit sa kanila. Bukas ang pintuan ng rebolusyonaryong kilusan para sa lahat ng kababaihang nais kilalanin ang mga sarili at paglingkuran ang sambayanan. Sa pakikipagrebolusyon, mapalalaya ng mga babae ang kanilang mga sarili kasabay ng buong lipunan.

Kagutuman, kahirapan at pasismo ng estado, ang pinakamalalang karahasan sa kababaihan at mga bata