Katarungan para kay Ka Jude!

,

Pinagpupugayan ng mga rebolusyonaryong kababaihan ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) ang buhay at pakikibika ni Ka Jude Fernandez, dating lider-estudyante at beteranong organisador ng uring manggagawa simula noong panahon ng Batas Militar ni Marcos Sr hanggang sa kasalukuyang nakaupo sa kapangyarihan ang nakababatang Marcos. Siya ay brutal na pinaslang ng mga berdugong elemento mula sa CIDG Rizal, PNP at Philippine Army noong Setyembre 29 sa kanyang tinutuluyang bahay sa Binangonan, Rizal.

Itinatala ang kanyang sinapit na brutal na pagpaslang sa kamay ng mga ahente ng estado bilang ika-72 kaso ng mga pagpatay sa hanay ng mga manggagawa simula 2016 at ika-apat naman sa panahon ng rehimeng US-Marcos II. Mariing kinukundena ng MAKIBAKA, sampu ng kanyang kasapian, ang malupit na pasismo at terorismo ng estado na dinidirehe ng mga elemento ng imperyalismong US at nakatutok sa kilusang paggawa sa layuning pahinain ito sa gitna ng lumalakas na panawagan para sa nakabubuhay na sahod at iba pnag demokratikong karapatan ng mamamayang Pilipino.

Tulad ng kanyang pasista’t diktador na ama, pilit na naghuhugas-kamay si Marcos Jr mula sa mga inutang na dugo nito sa pamamagitan ng pangako nitong ‘impartial probe’ hinggil sa pagpaslang kay Ka Jude. Sa huli, aalingasaw at aalingasaw ang baho ng bulok na estado at kahungkagan ng hustisya at demokrasya sa loob nito.

Bago ang kanyang brutal na pagpaslang, si Ka Jude ay aktibong nangunguna at lumalahok sa kampanya para sa umento sa sahod ng mga manggagawa. Kalakip din nito ang paggiit para sa pagpapabasura ng kontraktwalisasyon at pagtatanggol ng karapatan para sa pag-uunyon. Tiniyak nya na bahagi ng mga pangkalahatang panawagan ng mga manggagawa ang kaakibat na laban para palayain ang mga kababaihan mula sa dagdag na pang-aapi sa loob at labas ng pagawaan.

Siya ay nagsimula bilang lider-estudyante sa kanyang pamantasan. At nang makita ang pangangailangan para sa mga kabataang organisador na lumubog sa hanay ng mga manggagawa ay agad niya itong tinanggap.

Naging organisador siya ng mga manggagawa sa Timog Katagalugan at naging susi sa pagpapaputok ng mga welga na bumasag sa bumabalot na katahimikan noong Batas Militar. Matapos ang kanyang deka-dekadang pamumuhay sa piling ng mga anakpawis sa Timog Katagalugan, siya ay tinanggap at minahal ng mga pesante sa Gitnang Luson.

Hindi matatawaran ang kanyang panahong inilaan para sa interes at serbisyo para sa uring anakpawis. Ang buhay at pakikibaka ni Ka Jude ay isang buhay na katangi-tangi at dapat tularan. Si Ka Jude ay nakaukit na sa dambana ng mga bayani ng uring anakpawis at martir ng sambayanan.

Ang rebolusyonaryong kababaihan kasama ang uring inaapi’t pinagsasamantalahan ay patuloy na kikilos para makamit ang tunay na hustisya para kay Ka Jude at sa lahat ng mga naging biktima ng pasistang estado. Itinatala ng MAKIBAKA ang patuloy nitong pagpapalakas ng rebolusyonaryong kilusan ng kakabaihan na mahigpit na naka-angkla sa lakas ng uring anakpawis, hanggang sa pagtatagumpay ng pambansa-demokratikong rebolusyon tungong sosyalismo.

Katarungan para kay Ka Jude!