Archive of Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka)

Marso Otso: Pandaigidigang Araw ng Kababaihang Anakpawis
March 08, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Mainit na pagbati ang ipinapaabot ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) para sa lahat ng kababaihan ngayong Marso Otso, Pandaigdigang Araw ng Kababaihang Anakpawis! Sa kasalukuyang kalagayan na napakatindi ng pang-ekonomiyang krisis at higit na pinatitindi pa dahil sa walang habas na terorismo at pasismo ng estado, walang ibang susulingan ang kababaihan kundi ang […]

Pagratipika ng RCEP, higit na pahirap sa mamamayang Pilipino!
February 22, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Sa pagratipika kahapon ng Senado sa RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership), lalong isinubo ng Rehimeng Marcos Jr. sa kagutuman at kahirapan ang mamamayang Pilipino, laluna ang mga magsasaka. Sa kabila ng pagtutol ng maraming sektor sa pagpapaloob ng Pilipinas sa RCEP, itinulak ng rehimen ang ratipikasyon upang umano’y makasabay sa mga lumalagong ekonomiya sa Asya […]

Ka Joma: A beacon of light and wellspring of inspiration
December 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Revolutionary women’s organization Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) pays our highest tribute to the life and struggle of a great proletarian teacher and treasured Filipino revolutionary Jose Maria Sison. Ka Joma is an inextinguisable beacon of light that will perpetually shine bright on generations upon generations of patriotic daughters and sons of the people, […]

Pagbisita ni Kamala Harris, mapanlinlang at mapagpanggap!
November 27, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Ang pagtapak ni USVP Kamala Harris sa bansa ay nagdulot ng samo’t saring kahulugang pampulitika at pang-ekonomiya. Hindi ito ang unang beses na lumapag sa bansa ang isang lider ng imperyalistang Estados Unidos. Ngunit may natatangi sa naunang pagdalaw ng ikalawang pangulo ng Imperyalistang US sa ilalim ng pamumuno ni Marcos Jr. Matatandaang sa pamumuno […]

Ang Sim Registration Act: Mapanlinlang, kuwestiyonable, at hungkag!
October 27, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

WALANG KABULUHAN AT WALANG PAKINABANG PARA SA MAMAMAYANG PILIPINO ANG SIM REGISTRATION ACT. Sa gitna ng matinding implasyon at lumalalang krisis pang-ekonomiya sa bansa, minarapat ni Ferdinand Marcos, Jr. na unahin ang pagsasabatas sa R.A. 11934 na malinaw na walang maitutugon sa gutom at karalitaang dinaranas ng sambayanan. Matatandaang sa huling linggo ng Setyembre, pinaspasan […]

Kabulukan ng reaksyunaryong eleksyon, ilantad! Rebolusyon ang solusyon! Kababaihan, sumapi sa Makibaka at sa Bagong Hukbong Bayan!
May 12, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Napatunayan sa katatapos na reaksyunaryong eleksyon kung paanong ninakawan ng boto ang mamamayang Pilipino. Ang kanilang boto, na para sa masang anakpawis ay kapangyarihan nila para baguhin ang kinasasadlakang kahirapan. Bukod sa automatic dayaan ng smartmatic , pre-programmed na rin ang buong paghahanda sa eleksyon. Mula sa mga Comelec appointees ni Duterte, sa malaganap na […]

Pahayag ng Makibaka para sa NDFP
April 24, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Sa okasyon ng ika-49 na taong anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines, taas-kamaong iginagawad ng mga rebolusyonaryong kababaihan mula sa Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan ang kanyang pagpupugay sa NDFP at sa mga alyadong organisasyong bumubuo nito. Sa okasyong ito rin ay nais bigyang pagpapahalaga at pagpupugay ng MAKIBAKA ang mga nabuwal lalo […]

Pahayag ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) sa Pandaigdigang Araw ng Kababaihan
March 08, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Magpakatatag, magpalakas, magkaisa! Wala nang iba pang mas mabisang paraan upang mawakasan ang pang-aapi, pagsasamantala, at pambubusabos ng imperyalismo sa kababaihan ng daigdig kundi ang walang pagod na pagsisikhay tungo sa rebolusyonaryong tagumpay! Nasasaklot sa imperyalistang gyera ang daigdig. Bago pa man ang sigalot sa Ukraine, matagal nang nagpapahirap sa kababaihan sa maraming bayan ang […]

Ibasura ang Resolution No. 28 ng NTF-ELCAC/Anti-Terror Council! Ibasura ang Anti-Terror Law! Labanan at biguin ang pasismo ng rehimeng US-Duterte!
February 27, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

HINDI TERORISTA ANG MAKIBAKA! Mariing kinokondena ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (MAKIBAKA) ang pagdedeklara ng NTF-ELCAC/ATC na isang teroristang organisasyon ang MAKIBAKA at ang iba pang mga alyadong organisasyon ng NDFP. Sa gitna ng pandemya at matinding krisis pang-ekonomiya, ang malinaw na naghahasik ng pasistang teror ay ang rehimeng US-Duterte! Hindi na bago ang […]

Sa okasyon ng ika-53 taong anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas — MAKIBAKA
December 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan (Makibaka) |

Mapulang pagbati ang ipinapaabot ng Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan – MAKIBAKA sa ika-limapu’t tatlong taon ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas! Sa loob ng higit na limang dekada, patuloy na nagpupunyagi at nakikibaka ang Partido Komunista ng Pilipinas kasama ang malawak na hanay ng mga rebolusyonaryong mamamayan upang wakasan ang paghahari ng tatlong […]