Kwentong-kutsero ng mga militar at pulis sa Quezon

Walang katotohanan at purong buladas ang sinasabi ni Police Major Rodelio Calawit ng 2nd Mobile Force Company hinggil sa pagsuko ni Venerando Cereza ng Barangay Laguna, Gumaca noong Disyembre 3. Sumuko umano si Cereza sa mga pulis at sundalo sa bayan ng Gumaca at itinuga ang mga “patabing” gamit-militar sa kaniya ng New People’s Army (NPA).

Ang totoo, tuloy-tuloy na ginagamit ng mga pulis at militar si Cereza para magpakalat ng mga pekeng balita laban sa rebolusyonaryong kilusan. Taong 2020 pa lamang nang mamonitor ng isang yunit ng NPA na sapilitang pinasuko si Cereza ng mga ahente ng estado dahil sa “nakuhang” baril sa kanyang tahanan. Mula noon ay hindi ito inilantad ng mga sundalo at pulis sa madla.

Ngayon, sa kagustuhan at desperasyon na ipakitang nananalo sila sa kanilang gera laban sa rebolusyonaryong kilusan, pilit at paulit-ulit nilang gagamitin ang kanilang mga natitirang baraha para idagdag sa kanilang “accomplishment report”.

Wala rin itong ipinag-iba sa tangkang pag-aresto kay Julius Lacaba sa kanyang koprasan, isang magsasaka sa Barangay Villa Perez, Gumaca noong Oktubre 26. Pinaratangan si Lacaba na kumander ng NPA sa lalawigan at may dala-dalang granada sa kanyang bukid.

Ang mga pangyayaring ito ay higit na magpapatotoo sa walang-tigil na paggamit ng pasismo sa kanayunan ng ahente ng estado. Dahil dito, ginagawang kolateral ng digma ang mga sibilyan na mahahagip ng kanilang panunupil.

Mariing pinabubulaanan ng Apolonio Mendoza Command-NPA-Quezon na sina Cereza at Lacaba ay mga kasapi ng New People’s Army.

Kinukundena rin ng NPA-Quezon ang di maawat na paggamit ng dahas at pagpapakalat ng pekeng balita ng 2nd Mobile Force Company at 85th IBPA sa ikatlo at ikaapat na distrito ng Quezon. Walang habas nilang ginagamit ang kampanya kontra-terorismo upang magbigay katwiran sa kanilang magastos at maruming hangarin sa mamamayan. Hindi na maiilingid sa mga Quezonin na ang mga nabanggit sa itaas at susunod pa ay serye ng mga kwentong kutsero para sa imbing layunin ng rehimen na patahimikin ang mamamayan sa gitna ng krisis na nararanasan nito.

Sa pagtatapos nitong taong 2022, iwan natin ang nagsusumidhing paglaban ng bayan at panawagan ng hustisya sa lahat ng biktima ng karapatang pantao sa lalawigan at bansa. Asahan nating iigting pa ang gera na ikinakasa ng ilehitimong rehimeng Marcos II sa kanayunan at kalunsuran.

Ang armado at di-armadong paglaban ng bayan – ang epikong kwento na hindi kayang kitlin ng mga reaksyunaryo. ###

Kwentong-kutsero ng mga militar at pulis sa Quezon