Lantarang pinagtatakpan ng DOJ ang krimen sa pagpaslang sa 9-taong batang babae

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Tinutuligsa ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang Department of Justice (DOJ) sa lantarang pagtatakip nito sa krimen ng 59th IB sa pagpatay sa 9-taong gulang na si Kyllene Casao noong Hulyo 18, 2022 sa Batangas. Taliwas sa ngalan nito, lansakang paglapastangan sa hustisya ang ginagawa nito.

Sa halip na kasuhan ang mga upisyal at tauhang sangkot sa walang patumanggang pamamaril na pumatay kay Casao, plano ng DOJ na kasuhan ang anim na taong iniuugnay sa PKP at Bagong Hukbong Bayan (BHB). Malinaw na nais nitong iabswelto ang mga pasistang kriminal na upisyal at tauhan ng 59th IB sa pamamagitan ng pagbabaling ng sisi sa BHB sa kabila ng katotohanang walang yunit ng BHB sa erya nang mangyari ang kasuklam-suklam na krimen.

Humahangos pauwi mula sa pangangahoy at pagpastol sa mga kambing, walang patumanggang pinagbabaril sina Kyllene at ang tatay niya at ang iba pang residente ng Sityo Centro, Barangay Guinhawa, Taysan, Batangas, ng isang yunit ng 59th IB na nakapwesto malapit sa elementary school. Malalang tinamaan si Kyllene at di na nakaabot sa ospital. Marahas na namumutok ang mga sundalo matapos ang armadong engkwentro sa BHB ng isang yunit ng 59th IB sa sityo Amatong na nasabing barangay, na pinahihiwalay ng matataas na bundok sa Sityo Centro.

Hindi maitatanggi ng 59th IB ang katotohanan na bala nila ang pumatay sa 9-taoong gulang na si Kyllene. Ang kasalanan nila ay malinaw na sumasalamin sa kanilang ginagawa. Paulit-ulit nilang pinagbabantaan ang pamilya Casao at tinatakot ang mga lokal na residente para manahimik. Isinailalim ang lugar sa kontrol ng militar kung saan ginagamit nila ang mga istrukturang sibilyan gaya ng basketbolan, barangay hall at mga bahay ng sibilyan para sa kanilang operasyon. Paulit-ulit na hinaharas at binabantaan ng 59th IB ang mga grupo sa karapatang-tao na nagsasagawa ng mga makataong misyon. Tinakot pa rin sila hanggang sa burol ni Kyllene noong Hulyo 28, 2022.

Lubos na batid ng mga residente ng Sityo Centro na ang 59th IB, ang Commanding Officer nito na si Lt. Col. Ernesto Teneza Jr, at ang Southern Luzon Command ng AFP ay dapat panagutin sa pagpatay kay Kyllene. Bantog ang 59th IB sa di mabilang na iba pang paglabag sa karapatang-tao sa Batangas.

Hindi ito ang unang beses na nakalulusot ang mga upisyal ng AFP dahil sa pagtatakip sa mga krimen nila, laluna sa pagpatay sa mga bata, sa pamamagitan na madaling paninisi nito sa BHB. Gayunpaman, hindi maitatanggi ang katotohanan na duguan ang kanilang mga kamay.

Lantarang pinagtatakpan ng DOJ ang krimen sa pagpaslang sa 9-taong batang babae