Lehitimong aksyon sa digma ang ambus ng BHB sa Abra laban sa armadong mga sundalo

Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishChinese

Habang naghihintay pa ng upisyal na pahayag mula sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Abra kaugnay ng taktikal na opensiba noong Huwebes, masasabi namin, batay sa lokal na mga ulat, na ang ambus laban sa armadong mga sundalo ng 24th Infantry Battalion sa bayan ng Malibcong ay isang lehitimong aksyon sa digma.

Ang yunit ng AFP ay armado at naglulunsad ng operasyong kombat. Batay sa impormasyon na ang mga sundalo ay nasa saklaw na erya ng operasyon ng lokal na yunit ng BHB, malinaw na sangkot ang yunit na iyon sa kontra-insurhensya. Kabulastugan ang pinagsasabi ng Armed Forces of the Philippnes (AFP) na ang mga sundalo ay “papunta” sa “disaster response” na may layuning linlangin ang mamamayan at umani ng simpatya.

Mayroong rekord ng mga paglabag sa karaptang tao ang 24th IB laban sa mamamayan ng Abra. Mayroon itong mga kaso ng iliga na pag-aresto at tortyur laban sa mga sibilyan sa paglulunsad nito ng operasyong kontra-insurhensya.

Lehitimong aksyon sa digma ang ambus ng BHB sa Abra laban sa armadong mga sundalo