Maharlika Investment Fund, ibasura

,

Lubhang pang-iinsulto sa sambayanan ang pagdiriwang ni Ferdinand Marcos Jr habang pinipirmahan ang batas na lilikha sa Maharlika Investment Fund (MIF). Napakalaking kataksilan ng pagsasabatas nito sa gitna ng malakas at malawak na oposisyon ng taumbayan. Nakagagalit na inuna pa ito ng gahamang Marcos sa gitna ng mga kalamidad at krisis na bumabayo sa sambayanan.

Kasabwat ni Marcos Jr ang rubberstamp na Kongreso lalo ang Kamara na hawak ng kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez sa pagraratsada ng MIF. Sa pinirmahang bersyon, may paunang kapital na ₱125 bilyon ang MIF mula sa Land Bank of the Philippines (₱50 bilyon), Development Bank of the Philippines (₱25 bilyon), at mismong gubyerno (₱50 bilyon). Ang pagbabago sa orihinal na disenyo ng MIF na laman ng mga bersyon nito sa Kamara ay bunga ng mahigpit na pakikipagtunggali rito ng pambansa demokratikong kilusan, mga progresibo, mga makabayang pulitiko at ilang elemento ng burgis na akademya. Dahil sa pagbabantay at pagpoprotesta ng mamamayan, napilitan ang Senado na ilakip sa bersyon nito ng batas ang pagbabawal na magbigay ng pondo sa MIF ang sumusunod na ahensya: Social Security System (SSS), Government Service Insurance System (GSIS), Philippine Health Insurance Corporation, Overseas Workers Welfare Administration, Philippine Veterans Affairs Office, at PAG-IBIG Home Development Mutual Fund.

Mayroon mang kaunting rebisyon, hindi pa rin katanggap-tanggap na naging batas ang MIF. Hindi ito kinakailangan ng bayan at inaayawan ito ng malawak na hanay ng mamamayan. Dati nang ipinuntong walang sobrang pondo ang bangkaroteng reaksyunaryong gubyerno para sa MIF. Para pondohan ito, magbabawas ang gubyerno ng badyet sa mga proyekto’t serbisyo na direktang laan sa mamamayan. Mataas din ang panganib na malustay ang pera ng bayan dahil maaaring ipasok ang MIF sa kung anu-anong klase ng ma-risgong negosyo.

Higit sa lahat, nakakapangilabot na hayaan ang isa na namang Marcos na direktang humawak sa daan-daang bilyong pisong pondong nakalaan umano sa “investment”. Hindi nakakalimutan ng taumbayan ang walang kaparis na pandarambong ng diktador na si Ferdinand Marcos Sr sa loob ng higit 20 taon niya sa kapangyarihan. Katunayan, hanggang ngayon ay hinahabol pang ibalik sa bayan ang ill-gotten wealth ng mga Marcos na tinatayang aabot sa $10 bilyon.

Nararapat na singilin si Marcos Jr. at kanyang mga alipures sa pagsasakatuparan ng MIF. Dapat bitbitin ang panawagang “Ibasura ang MIF!” at iba pang anti-mamamayang batas sa darating na State of the Nation Address. Kailangang puspusang labanan ng buong bayan ang mga pahirap na pakana ng gubyerno at papag-alabin ang pakikibaka sa lansangan upang yanigin ang paghahari ng ilehitimong rehimeng Marcos-Duterte.###

Maharlika Investment Fund, ibasura