Mga pasista at berdugong tropa ng AFP ang walang awang nang-istraping sa mga kabataan sa Catubig, Northern Samar

,

Hindi ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) kundi ang mga berdugo, utak-pulbura at uhaw-sa-dugong mga tropa ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ng pasistang rehimeng Duterte ang walang awang nang-istraping sa mga kabataang nagkokopras sa Barangay Roxas, Catubig, Northern Samar noong Pebrero 8. Namatay sa walang habas na pamamaril na ito ang dalawa habang ang isa ay lubhang nasugatan.

Batay sa upisyal na ulat ng kinauukulang yunit ng BHB, hindi totoong naipit sa engkwentro sa pagitan ng BHB at AFP ang nasabing mga kabataan. Magkahiwalay na insidente ang istraping na ginawa ng 20th Infantry Battalion sa mga kabataang nagkokopras at ang naunang kontra-reyd ng BHB laban sa mga nag-ooperasyong tropa ng 20th IB, na kapwa nangyari sa parehong araw.

Nauna nang napag-alaman ng yunit ng BHB na mayroong 30 tropa ng 20th IB na nag-ooperasyon sa labas ng Roxas. Tuluy-tuloy nilang sinubaybayan ang mga tropa ng kaaway. Bandang tanghali ng Pebrero 8, nag-dispatch ng tim ang nasabing yunit upang magsagawa ng kontra-opensiba sa pasistang kalaban.

Bandang alas-3 ng hapon, pinaputukan ng nasabing tim ng mga Pulang mandirigma ang mas maliit na grupo ng kaaway na nagtatangka ring umatake sa kanila. Dahil sa mahigpit nilang pagsubaybay sa kaaway at superyor na kaalaman ng tereyn, dalawang pasistang tropa ang kanilang napatay. Ilang segundo lang nagtagal ang labanan. Sa panahong ito, walang sibilyan sa lugar ng pinaglabanan. Pagkalipas ng 30 minutos, dumating ang dalawang helikopter ng kaaway at lumibot-lumibot dito hanggang alas-4:30 ng hapon.

Sa parehong araw, isang kolum ng pasistang kaaway na iba pa sa pinaputukan ng BHB ang nang-istraping sa mga kabataang nagkokopras. Malinaw na hindi sila sa labanan namatay kundi sa pagpapaputok ng pasistang militar. Habang nag-aagaw buhay sa ospital, nakapagsabi pa ang isa sa mga biktima na mga sundalo ang bumaril sa kanila. Alam ng buong baryo ng Roxas ang katotohanang ito.

Sa araw ding ito ay sapilitang pinasama ng isa pang kolum ng mga sundalo ang iba pang mga sibilyang nagsasabak (nagdadala ng produktong kopras) sa kanilang operasyon, labag sa mga tuntunin ng digma na nagbabawal sa pagpapasangkot sa mga sibilyan sa mga armadong labanan.

Kinukundena ng BHB-EMC ang walang pagtatanging pamamaril ng mga pwersa ng AFP sa mga kabataan sa Roxas. Lansakan itong paglabag sa CARHRIHL at sa lahat ng batas na nangangalaga sa karapatan ng mga sibilyan. Lubos kaming nakikidalamhati sa pamilya ng mga pinaslang na kabataan. Nabalitaan naming kabilang dito ang isang 12 anyos na isang Grade 6 student. Hindi matutumbasan ng anumang halaga o bayad-danyos ang matinding pasakit na idinulot sa kanila ng mga walang pusong kriminal sa AFP.

Mariing pinapabulaanan at kinukundena ng BHB-EMC ang pamimintang ng AFP sa BHB para sa pagtakpan ang kanilang karumaldumal na krimen. Malinaw ang patakaran ng BHB kaugnay ng pangangalaga sa kaligtasan ng mga sibilyan. Ang mahabang rekord ng pagtalima ng BHB at ng buong rebolusyunaryong kilusan dito ay direktang taliwas sa madugong rekord ng pasistang militar ng walang habas na pagpatay, masaker, at ibang mga karumaldumal na krimen laban sa mga sibilyan, sa Eastern Visayas at sa buong kapuluan.

Nanginginig sa takot ang AFP sa nagngangalit na mamamayan kaya nagkukumahog itong palabasing naipit sa “engkwentro” ang kabataan at agad ibaling ang sisi patungo sa BHB. Sa kabila ito ng mga malinaw na datos na malayo ang lugar ng kontra-opensiba ng BHB sa pinangyarihan ng pangistraping sa mga bata, at sinadya nila ang pagpapaputok sa walang kalaban-labang mga sibilyan gaya ng ilang beses na nilang ginawa noon. Ang hakbang ng AFP na agad na magbigay ng ilampung libong “bayad-danyos” sa pamilya ng mga namatay na kabataan ay tanda ng kanilang kriminal na pananagutan at desperasyong “patahimikin” ang kanilang mga kaanak.

Hindi mapagtatakpan ng pagpapakitang-tao ng AFP ang umaalingawngaw na sigaw para sa hustisya ng lahat ng biktima ng kanilang pamamasismo. Ang pangistraping sa kabataan sa Roxas ay isa lamang sa napakaraming kaso ng pangistraping at walang patumanggang pag-atake ng pasistang militar sa mga sibilyan sa Eastern Visayas. Hindi pa kabilang dito ang napakaraming kaso ng pambobomba, panganganyon, at pangistraping mula sa kahanginan, panggagarison sa mga baryo, pagdakip, iligal na pag-aresto, red-tagging, pagtanim ng ebidensya, pwersahang pagpapasurender at iba pa.

Nananawagan ang BHB-EMC sa publiko na kundenahin ang pangistraping sa kabataan sa Roxas at ang lahat ng pasistang krimen ng berdugong militar. Nananawagan kami sa lahat ng kanilang mga biktima laluna ang masang magsasaka sa kanayunan, na ilantad at magsampa ng kaso para sa bawat isa sa kanilang mga krimen at paglabag sa karapatang pantao. Ang katotohanan at ang kanilang mahigpit na pagkakaisa ang kanilang mga makapangyarihang sandata laban sa pandarahas ng pasistang estado.

Sumusumpa ang BHB-EMC na ipaghihiganti nito ang mga kabataan ng Roxas at ang lahat ng naging biktima ng pasistang AFP at ng rehimeng Duterte. Lahat ng yunit ng BHB sa Eastern Visayas ay inaatasang lalong paigtingin pa ang mga taktikal na opensiba laban sa mga yunit ng AFP-PNP-CAFGU at lahat ng pasistang maton ng rehimeng Duterte na nagpapahirap sa masa. Dapat nilang targetin at pagbayarin nang mahal ang mga notoryus na yunit ng kaaway na may mga grabeng utang na dugo sa mamamayan. Dapat nilang pangibabawan ang lahat ng kahirapan upang ipagtanggol ang masa, palayasin ang pasistang militar sa kabaryuhan at panatilihin ang kapayapaan sa mga komunidad para sa mamamayan.#

Mga pasista at berdugong tropa ng AFP ang walang awang nang-istraping sa mga kabataan sa Catubig, Northern Samar