Padayong militarisasyon ug pagpanglapas sa AFP taliwala sa Covid-19

,

Hugtanong ginakondena sa National Democratic Front – North Central Mindanao Region ang 82nd Infantry Battalion (IB), 51st IB, 58th IB, 1st Special Forces Battalion (SFB) ug Scout Rangers (SR) sa ilang gilunsad nga operasyong kombat sa probinsya sa Bukidnon, Misamis Oriental, Lanao del Sur ug sa syudad sa Cagayan ug Iligan City ug pagpanglapas sa katungod sa mga residente.

Niadtong Oktobre 15, 2020 sa may alas-3:00 ang takna sa kahapunon, miabot ang yunit sa SF sakay sa duha ka KM35 nga trak sa baryo San Rafael, Talakag; tulo ka KM35 nga trak sa baryo Lemonsudan ug duha ka armored personnel carrier (APC); ug duha ka kanyon ang gimontar sa baryo Kibulag, tanan langkob sa Bukidnon. Gibana-banang mokabat sa 150 ka elemento sa mga sundalo ang nisugok diin naggikan pa sa lain-laing populisado ug kontaminadong mga erya.

Oktobre 16, 2020 sa bandang alas 3:00 sa kadlawon, miabot ang unom ka KM-450 trak ug nagmontar sa duha ka 105mm mortar kanyon ang 82nd IB didto sa baryo Pinilayan, Tagoloan 2, Lanao del Sur. Gisundan dayon kini sa duha ka KM-450 trak sa may alas 6:00 sa buntag ug lain pang walo ka KM-450 trak ug duha ka APC sa bandang alas 10:00 sa kabuntagon. Niini ra usab nga adlaw, nakita ang 12 ka elemento sa bukid sa Parao tabok sa tubig sa Kapai, atbang sa baryo Malana ug kasikbit sa Barangay Pinilayan, Tagoloan 2, Lanao del Sur.

Oktobre 17, 2020 sa buntag, upat ka KM-450 trak ang miabot sa susamang baryo sa Pinilayan sa buntag ug lain pang walo ka trak sa udto nga gituohang nagresuplay sa yunit. Gibana-bana nga dul-an 700 ang nag-opereyt nga kasundaluhan sa usa lamang ka lungsod sa Lanao del Sur.

Oktobre 21, nakita ang 30 ka elemento sa 82nd IB nga naggikan sa lasang ug nagpundo sa baryo Kibulag, laing 30 ka elemento usab ang nag-istambay sa krusing sa baryo Chua nga parehong sakop sa Talakag, Bukidnon. Wala madugay, nakasunod ra sab ang laing 15 ka elemento sa kaaway. Pagka-alas 8:00 sa gabii, gikuha sa duha ka KM35 trak ang nasangpit nga yunit sa Phillipine Army. Mikabat sa pito ka adlaw ang TRIAD operasyon sa kasundaluhan nga gilangkuban sa lima ka baranggay sa magkakanit nga mga lungsod sa Talakag ug Tagoloan 2, Lanao del Sur.

Oktobre 28, 2020 miabot ang lima ka KM450 trak sa 5th IB sa baryo Bato-bato, Maguing, Lanao Sur ug nagbaklay padulong sa baryo Tarakayo. Ang maong pwersa ang nagsilbing buddy sa Mayor kuyog sa iyang bana nga 1st lieutenant diin nagsulay og pabuto sa 60mm mortar kanyon og unom ka beses. Ang ubang pwersa naasayn sa garden sa Mayor isip look-out sa aktibidad. Pagkagabii niini, misuroy sa komunidad ang 10 ka elemento sa 5th IB ug gipagawas sa kabalayan ang mga lumulupyo, ilabina kadtong nanginabuhi sa pagbirada sa kahoy. Mibati og kalisang ang mga sibilyan tungod kay una, pugos silang ipasurender ug ikaduha, posible silang matakbuyan sa Covid tungod walay mga proteksyon gears ang mga sundalo nga naggikan sa lain-laing erya ug nagtapuk-tapok sa pagsakay sa ilang military trak. Miuli ra ang mga sundalo human sa tulo ka adlaw.

Oktobre 31, midagsa ang pwersa sa kasundaluhan sa baryo sa Lemonsudan sakay sa ilang lima ka KM35 trak ug 10 ka sakyanan nga Hilux. Subay sa taho sa mga lumulupyo, nag-adto ang Mayor ug nagpulung-pulong dala panghatag sa noodles ug sardinas aron himuong pangatarungan ug pamuyok sa mga residente. Kuyog usab dinhi si Martin Andanar, chairman sa Presidential Peace Process sa NTF-ELCAC “counter insurgency program” sa National Internal Security Plan sa gobyernong Duterte. Miuli ra dayon ang mga sundalo pagkaugma gawas sa tulo ka Hilux nga nagpabilin sa erya diin gikatuuhang mga Police Intelligence Group para magsubaybay sa baryo human sa aktibidad, ug nagpasumangil nga nagsusi sa water falls sa maong lugar.

Nobyembre 1, sa may alas-7 sa gabii, miabot sa baryo Tingalan, Opol, Misamis Oriental ang mga sundalo sakay sa usa ka trak sa KM450 ug mibaklay kini paingon sa lasangong bahin sa baryo Pigsag-an. Pagka alas 8 sa gabii sa maong adlaw, mibahada ang usa ka KM450 trak ug usa pa ka pribadong dyip sakay ang mga sundalo. Gikataho usab nga dunay usa ka drayber, taga Tuboran, Iligan City nga ni-para sa dyip nga gisakyan sa mga sundalo kay mouli na human makagarahe, ang gikulata ug gibastruk sa sundalo sa M16. Nahitabo kini bandang alas 7:00 sa gabii.

Kaniadtong Nobyembre 1, alas-2 sa hapon, gipabuthan ug iligal nga giaresto sa nag-operasyong 58th IB, sa pagpanguna ni Lt. Col. Canatoy, ang unom ka sibilyan, lakip ang tulo ka menor-de-edad, sa Sityo Lanesehon, Brgy. Gumataan, Bunal, Misamis Oriental. Padulong ang mga residente sa ilang uma kay mamugas unta apan kalit sila nga gipabuthan sa mga sundalo. Gidala ang mga sibilyan sa patrol base sa Bunal ug gibuhian sila pagka-alas-7 sa gabii. Pagka-alas-9 sa gabii, giadtuan ni Lt. Col. Canatoy ang mga balay sa gipangdakop ug pugos silang gipapirma sa usa ka papel nga kuno “wala sila pasakiti” apan wala mipirma ang mga biktima. Naila ang mga biktima nga silang Jared Dumaluan, 14 anyos, Trixia Tagarda, 14, Pia Fuentes, Nancy Fuentes, 53, Joaz Fuentes, 47, ug Junberth Abulag.

Tataw sa maong mga panghitabo ang kahugaw sa gubat sa rehimeng US-Duterte ug pagka-utok-pulbura sa iyang mga alipures nga AFP taliwala sa kasamtangang krisis sa Covid-19.

Wala na gani tinong solusyon alang sa pandemya, ang katawhan pa ang kanunay nilang ginabasol ug ginabutang sa peligro ang ilang kinabuhi. Gisakyan ni Duterte ug sa AFP ang Covid-19 aron padayong makapahamtang og population control, food blockade, paghamlet sa mga sibilyan ug lockdown-militar nga samot pa’ng nagpaantos ug nagpalisod sa katawhan. Tataw nga prayoridad gihapon sa mga berdugong militar ang bangis nga pagpamig-ot ug paglutos sa mga inosenteng sibilyan pinaagi sa NTF-ELCAC ug gilisensyahan pa sa Anti-Terror Law.

Sa takuban nga kuno “nagahatag og hinabang alang sa Covid,” walay ulaw nga ginapugos sa mga sundalo ang mga residente nga ipasurender isip membro sa NPA. Mialisngaw na ang baho sa kadunot niini tungod sa daghan na’ng mga biktima sa pagpasurender nga wala makadawat sa tinong badyet sa panginabuhian, hinuon ginagamit sila isip mga ahente sa paniktik sa sentrong baryo ug kalasangan, gani ang uban ginagamit pa sa paggiya sa operasyong-kombat aron gukoron ang mga NPA.

Tino usab ang laraw sa reaksyunaryong gobyerno nga kontrolon ang mga komunidad tungod sa ilang ekonomikanhong interes. Sa eryang napailalom sa operasyon, adunay road concreting projects ug higanteng dam, partikular sa Miyagamalong-to-Kibulag nga kalsada ug dam sa Lemonsudan, utlanan sa Bukidnon.

Labing nahimong tataw nga bugtong sangkuan niining hugaw nga gubat sa rehimeng US-Duterte mao ang laraw nga makapabilin sa poder. Walay ulaw nga mga burukrata ang misuyod sa nagkalin-laing lungsod aron magpulong-pulong, maghatod og limos nga mga sardinas ug noodles, aron hupayon ang katawhan sa kaguliyang sa Covid. Dako nga insulto sa katawhan nga ipihig kanila ang katungod sa pagsukol bugti lamang sa mumho nga hinabang sa reaksyunaryong gobyerno.

Sa susamang higayon, daw buak nga plaka ang gobyerno sa pabalik-balik nga pagsangyaw nga hurot na ang NPA, daghan na’y nagsurender ug kontrol na ang rebolusyonaryong kalihukan, apan dili ikalilong nga nagbaniog pa gihapon hangtod karon ang mga taktikal nga opensiba sa NPA sa lain-laing probinsya, bisan sa pukos ug walay-puas nga operasyong militar sa rehiyon. Padayon kining nakapalapad ug nakapalig-on sa iyang mga base luyo sa subsub nga operasyon sa AFP ug PNP.

Alang sa sibilyang komunidad, tin-aw na karon ang gitakuban sa hugaw nga gubat ni Duterte. Atol sa grabeng krisis, ilalom sa Covid-19, angayang labaw pang ipakusog ang kolektibo ug militanteng pagsukol. Dili nato himuong babag ang mini nga mga protokol ug bisan pa man ang bangis nga Anti-Terror Law ug uban pang palisiya aron ihunong ang atong nasugdang pakigbisog.

PAPANUBAGON ang 82nd, 58th, 5th ug 51st IB ug ang 1st SFB sa ILANG MGA KALAPASAN!
IHUNONG ang operasyong-kombat nga nagahulga sa mga INOSENTENG SIBILYAN!
KATAWHAN maghiusa ug kusganong molihok alang sa pagsukol!
PUKANON ang rehimeng US-DuTerte!

Padayong militarisasyon ug pagpanglapas sa AFP taliwala sa Covid-19