Pasabton ang 3rd Infantry Division sa ila terorismo sa pumuluyo kag paggamit sang wala nagakaangay kag indi kinahanglanon nga kusog batok sa mga rebolusyonaryong pwersa

,

Mabaskog nga ginabatikos kag ginakondenar sang Jose Percival Estocada Jr. Command NPA-Central Panay ang krimen sa inaway nga ginhimo sang 61st Infantry Battalion kag 301st Infantry Brigade sang 3rd Infantry Division sa sur nga bahin sang Panay.

Wala sang engkwentro nga natabo sadtong kaagahon sang Pebrero 28, 2024. Ang matuod, naghulog sang bomba ang mga air assets sang militar sa temporaryo nga ginapahamtangan sang mga pulang hangaway. Matapos ang aerial bombing, ginsundan pa gid ini sang asud-asud nga pagpanganyon.

Ang paghulog sang mga ginatos kilo nga bomba halin sa air assets kag kanyon nakadisenyo lamang agud waskon ang mga portipikado nga istruktura gani indi nagakaangay nga gamiton batok sa mga hangaway kag pumuluyo nga indi portipikado kag nagagamit lamang sang mga simple kag mamag-an nga armas pang-gyera. Lapas ini sa Rules on Proportionality and Necessity nga ginatala sa kondukta sang inaway sa bilog nga kalibutan. Ini ang pinakadagway sang matuod nga terorismo.

Nagaunong kami sa mga pumuluyo sang San Joaquin nga nakasaksi sa terorismo sang 3ID. Dapat nga hatagan proteksyon ang mga tigulang, kabataan kag pumuluyo sa panahon sang inaway. Nagakadapat nga hatagan ayuda ang mga pumuluyo nga ginapunggan sang militar nga magkadto sa ila ulumhan, mangayam ukon mangita sang ila pagkaon.

Sa panahon nga nagaantos ang mga pumuluyo sa grabe nga epekto sang kalamidad nga El Niño, imbes nga magwaldas sang binilyon nga pondo sang banwa sa isa ka indi matarung kag kontra pumuluyo nga gyera, dapat gin-gamit ini bilang ayuda sa tanan nga pumuluyo nga apektado.

Ginahatag namon ang mataas nga pagsaludar bilang pagpasidungog sa mga biktima sang brutal kag terorista nga buhat sang kriminal kag berdugong 3ID. Kaangot sini, ginadayaw kag ginapabugal namon ang mga kaupod sa ila maukod kag waay pagpang-alang-alang nga paghimakas tubtob sa paghalad sang kabuhi para sa pag-alagad sa pumuluyo ilabi na sa masang mangunguma. Hugot kami nga nagapakig-unong sa tanan nga himata sang mga biktima.

Ginapamatud-an lamang sang mahigko kag mapiguson nga kontra-pumuluyo nga gyera sang estado poder nga ginadireher sang iya amo nga imperyalistang US ang pagkamatarung kag waay na sang liwan nga banas nga paga-usuyon ang pumuluyo bilang kalubaran sa ila nga pag-antus kundi ang pag-armas kag pagpakigbahin sa inaway banwa paagi sa armadong paghimakas.

Nagapanawagan kami sa mga pumuluyo nga mangisog nga sukton ang AFP sa ila brutal nga krimen kag kahalitan. Nagapanawagan man kami sa tanan nga nagapalangga sa tawhanon nga kinamatarung kag hustisya partikular sa mga LGU, tawong simbahan, Red Cross, human rights organizations, NGOs, kag mga indibidwal nga imbestigaran kag pasabton ang militar sa natabo nga pagpamomba. Dapat magdemanda ang pumuluyo nga kilalahon kag ipatuman ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) kag iban pa nga layi sa gyera agud mahatagan sila sang proteksyon sa panahon sang inaway.

Pumuluyo, padayon nga sakdagon ang Bagong Hukbong Bayan!
Pamatan-on, makigbahin sa armadong paghimakas!

Pasabton ang 3rd Infantry Division sa ila terorismo sa pumuluyo kag paggamit sang wala nagakaangay kag indi kinahanglanon nga kusog batok sa mga rebolusyonaryong pwersa