Berdugo nga 82nd IB sang AFP ginpalukpan sang NPA

Ginpalukpan sang isa ka yunit sang Jose Percival Estocada Jr. Command New People’s Army Central Panay ang isa ka yunit sang 82nd IB sadtong Nobyembre 21, 2023 pasado alas 2:00 sang hapon sa Sityo Matagsim, Barangay Aglobong, Janiuay, Iloilo. Kasugpon ini sang opensibang aksyon nga ginpatigayon sang NPA sa boundary sang Barangay Atimonan kag Barasalon, Janiuay, Iloilo sadtong Nobyembre 12 batuk sa mga berdugong pwersa militar nga malawig na nga nagalunsar sang rigodon nga operasyon sa mga kabanwahanan nga sakup sang Central Panay nga nagatuga sang kakugmat nga nagresulta sa pagkatublag sang malinong kag hilway nga pag-atender sang pumuluyo sa ila palangabuhian.

Kabutigan ang ginpahayag sang AFP nga may 2 ka NPA nga napatay sa indi magsobra sa lima ka minutos nga bayluhanay sang lupok. Wala sang kaswalidad kag hilway nga nakamaniobra ang mga kaupod. Kabutigan man kag wala sang kamatuoran nga ginakahadlukan kag ginareport sang pumuluyo ang presensya sang NPA. Sa pagkamatuod ang berdugong militar ang nagatuga sang kahadlok sa pumuluyo. Sa tagsa ka operasyon, pamahug, intimidasyon, interogasyon, pwersahan nga pagpasurender kag pwersahan nga pagbukad sa ano man nga dala sang pumuluyo nga nagatuga sang huol sa ila nga pagbyahe sa pagwa kag pasulod sa ila mga lugar.

Pamatuod sa terorismo sang AFP ang natabo sang petsa 21. Nagtuga sang kakugmat kag kahalitan sa pumuluyo ang masobra isa ka oras nga patarasak nga pagpinalupok sang mga pwersa sang 82nd IB. Tatlo ka balay ang naigo sang ila bala nga nagresulta sa pagkasunog kag pagkaguba kag pagkasamad sang mga kagamitan kag pagkapilas sang isa ka sibilyan. Ginakondenar sang NPA ang ini nga teroristang pagpang atake sang AFP sa mga sibilyan.

Nagapanawagan ang NPA sa tanan nga mga pumuluyong biktima nga magreklamo kag sukton sang danyos ang militar sa kahalitan nga ila gintuga. Nagapanawagan man ang NPA sa tanan nga tagsakdag sang tawhanong kinamatarong, mga tawong simbahan, indibidwal kag organisasyon nga imbestigaran ang ining hitabo kag mabuligan ang mga biktima.

Nagapasalamat ang NPA sa suporta kag aktibo nga partisipasyon sang pumuluyo. Ang mga serye sang opensibang aksyon ang sabat sang NPA sa madugay na nga panawagan sang pumuluyo para sa hustisya sa mga krimen kag kahalitan nga gintuga sang AFP.

Mabuhay ang NPA!
Indi magpalutos! Pamatan-on mag-entra sa NPA.

Berdugo nga 82nd IB sang AFP ginpalukpan sang NPA