Puno sa korapsyon ang kontra-rebolusyonaryong gubat sa AFP

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa English

Dunot kaayo ang ginatawag nga whole-of-government approach. Nagbayanihan ang gubyerno sa Pilipinas aron mag-usik-usik og kwarta ug mangurakot.

Taliwala nga nagbaniog na sa tibuok nasud ang hisgutanan kabahin sa umalabot nga nasudnong eleksyon sa 2022 wala gihapoy hunong ang kasamtangang administrasyon ug ang Armed Forces of the Philippines sa pag-usik-usik sa kwarta sa katawhan. Walay ulaw gihapon nilang ginaduso ang paggahin og binilyong pondo alang sa National Task Force-Elcac bisan kung nangalisbo na ang baho niini sa korapsyon ug mga kontrobersiya. Siguradong daku ang mamahimong benipisyo niini sa mga korakot nga upisyales sa AFP ug mga lokal nga pulitiko. Sa pikas bahin, mahimo usab kining “gatasan” alang sa pagpangampanya sa umalabot nga eleksyon.

Karong panahuna ang pinakapaborable alang sa mga lokal bisan sa national nga pulitiko nga iduso ang paggahin og P20 milyon sa matag barangay pinaagi sa barangay development plan sa NTF-Elcac. Daku kining bentahe sa mga kandidato aron paliton ang boto sa katawhan ug makatukod-tukod og puno sa korapsyon nga mga imprastruktura. Busa karon, gapaningkamot na ang mga pulitiko ug AFP nga mangunay og bisita sa baryo aron pugos nga ipatapok ang mga lumulupyo pinaagi sa mga mass meeting. Pagkahuman, ipasurender na dayon nila ang mga lumulupyo ug ipabansiwag nga kuno napuloan hangtud sa gatusan ka NPA ang nagsurender nga sa pagkatinuod molapas na kasagaran ang ihap sa aktwal nga NPA nga naglihok sa maong lugar. Ug sa katapusan, gideklara na ang mga barangay isip “cleared” kunuhay sa NPA aron makuha ang minilyon nga budget.

Nganong kinahanglan pang usik-usikan sa AFP ang dakung pondo aron lang makuha ang sentimento sa katawhan? Nganong kinahanglan pa sab nga moagi sa maong proseso ang mga pulitiko nga gustong modaug sa eleksyon? Dili na ba epektibo ang ilang naandang pagpangampanya, paglabay og humot nga mga saad ug pagsayawsayaw atubangan sa publiko? Nagapamatuod lamang kini nga daku ang napundar ug natabang sa rebolusyonaryong kalihukan sa kadaghanang barangay. Kinahanglan pang mag-usik-usik og dakung kwarta ang gubyerno aron lang mailog kintahay ang pagdapig sa katawhan kanila. Busa nga mahimo pa noong maipasigarbo sa mga upisyal sa barangay nga nakasulod ang NPA sa ilang lugar aron mahatagan intawon sa maong pinisik nga pondo. Apan paigo ba kining P20 milyon aron malimtan sa mga lumulupyo ang pagtabang sa rebolusyonaryong kalihukan nga napaayo ang ilang panginabuhian o mabati man lang ba kaha sa mga residente nga aduna diay hinabang nga gihatag sa ilang barangay?

Siguradong walay kayang himoon ang reaksyunaryong estado nga molabaw pa sa tinuod nga reporma sa yuta, pagpataas sa suhulan, pagpataas sa presyo sa produkto sa mga mag-uuma ug uban pa. Gani bisan sa hisgutanang panglawas, mas daku pa ang nahimong agi sa NPA aron matabangan ang masa sa ilang kahimsog. Dugang pa, kung asa naa ang presensya sa NPA, mao usab ang mga lugar nga namintina ang kahusay ug kalinaw ug nasulbad ang problema sa droga.

Sa ingon, makatarunganon lamang ang sugyot nga lakang nga kibhangan ang P28 bilyon nga igahing pondo alang sa NTF-Elcac. Daghan nang pamatuod sa kahiwian sa programa niining E-CLIP ug mausik-usik lamang ang pondo sa bangis nga pagpang-red-tag, pagpanghasi ug pagsabwag og mga pekeng balita.

Dugang pa, tanang operasyon ug transaksyon sa AFP ilalum kang Duterte dili nagaagi sa Commission on Audit. Gani, gawas sa pagkibhang, kinahanglang dili na mapondohan ang maong National Task Force, ug sa hingpit bungkagon kini. Busa atubangan sa grabeng kagutom ug kawad-on nga ginasagubang sa atong nasud karon angay lamang nga maghiusa ug molihok ang katawhan aron ikundena ang korapsyon sa administrasyon ug sa AFP.

Samtang ginagahin sa estado ang iyang kusog aron despiradong puuhon kunuhay ang rebolusyonaryong kalihukan mas muhawan na hinuon kini og dalan sa mas kusog nga pagsukol sa katawhan.

Puno sa korapsyon ang kontra-rebolusyonaryong gubat sa AFP