Saludohan ta, Ka Edroy, Bayani sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan

,

Usa ka taas nga mapulang pagsaludo ug pasidungog gikan sa National Democratic Front of the Philippines- North Eastern Mindanao Region (NDFP-NEMR) kauban ang Partido Komunista Ng Pilipinas (PKP), Bagong Hukbong Bayan (BHB) ug tibuok rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon ngadto kang Rolando “Ka Edroy” Leyson Jr.. Usa siya ka bayani sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan.

Nakigduyog usab ang NDFP-NEMR sa iyang mga pamilya ug higala sa pagbangutan sa iyang kamatayon. Ang iyang rebolusyonaryong kasaysayan ug mga tampo dili na matuis sa mga berdugong kaaway.

Isa sa mga Kadre ug Pulang Komander nga myembro sa Komite sa rehiyon sa NEMR si Rolando “Ka Edroy” Leyson Jr.. Sa edad nga 40 anyos ubay-ubay nga mga aksyong militar nga isa siya sa mga nagderiher ang nagmadaugon sulod sa gilangkuban niyang nataran. Sa iyang pagkaabli sa mga bag-ong ideya ug pagkakugi mokat-on sa paglunsad og DRK, nahulma ang Ka Edroy ngadto sa usa ka maayong modelo sa mga Kadre, Pulang komander, mga Pulang hukbo ug sa mga masa.

Sa wala pa siya misampa sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), usa siya sa mga prominenteng batan-ong lider aktibista sa Surigao del Norte. Nangulo ug nag-organisa sa han-ay sa mga kabatan-onang estudyante sa mga eskwelahan ug mga kabus nga komunidad sa kasyudaran alang sa libreng edukasyon, disenteng trabaho ug libreng serbisyo sosyal. Nahimo siyang myembro sa Kabataang Makabayan kaniadtong 2000. Ug dinhi niya nasabtan ang nag-unang papel sa kabatan-unan sa pag-usab sa katilingban, ang pagsalmot sa armadong pakigbisog. Walay pagduha-duhang niundang siya sa iyang kursong BS Electronics samtang anaa pa siya sa unang ang-ang sa kolehiyo. Nisaka sa bukid ug nikuyog sa usa ka yunit sa BHB sa Surigao del Norte aron mosampa kaniadtong 2003.

Sulod sa 22 ka tuig niya sa pagrebolusyon nahimo siyang myembro sa Komiteng Tigpatuman sa Rehiyon sa NEMR. Naila siya sa mga kodang Pidot, Pidyo, Bido, Kikoy ug Edroy. Tatak niya ang pagka-aksyon agad sa mga gimbuhaton, maayong pagbansay sa iyang mga tropa sa hugot nga disiplina militar, istrikto pagsugod sa mga oras sa mga katiguman ug tinagurhang pagtambong sa mga lider niini sa mga hisgot ug istrikto sa mga recording. Kanunay nagatabang sa mga kauban ug masa sa pagsulbad sa ilang mga problema, magamay man o madako kini. Kanunay usab nagahatag og mga ideya unsaon ang mga maayong pamaagi sa paglihok ilabina sa hisgutanang militar. Usahay abton siya sa iyang kaputong apan andam siya kanunay diha sa pagdawat ug pagtul-id sa iyang mga kasaypanan ngadto sa mga kaubang wala niya maikasinabot, mabag-o man o madaan. Naila usab siyang may pagkakomedyante, sungogan ug suod siya sa mga kauban ug masa.

Sama sa ubang mga lider komunista taas ang iyang karisma diha sa publiko. Ginahulagway siya diha sa mga midya nga gwapo, maayo’g barog, punto moistorya ug mahigalaon.

Bisan paman nga gipatay sa mga berdugong AFP/PNP ang iyang amahan nga si Rolando Leyson Sr. ug gisunog ang ilang ancestral house sa lungsod sa Sison, Surigao del Norte wala kini makatarog sa iyang kawsa sa kahusto sa gubat sa katawhan nga iyang gisalmutan. Samot lamang kining nagpalig-on sa iyang kaakuhan sa pagrebolusyon ug sa mas labaw pang pagkasilag niya ngadto sa mga mapahimuslanon ug madaugdaugong kaaway’ng hut-ong.

Setyembre 14, 2022 bandang alas 9:00 sa buntag naigo sa pagpamusil sa kaaway si Ka Edroy sa usa ka reyd nga gilunsad sa 29th IBPA sa temporaryong gikampuhan sa ilang yunit didto dapit sa Lungsod sa Jabonga, Surigao del Norte. Nagresulta kini sa iyang kamatayon.

Dili tinuod ang giingon sa kaaway nga gituyong pasagdan ug biyaan ang patay’ng lawas ni Ka Edroy sa mga kauban. Grabe ang gihimong pag-atake sa kaaway gikan sa kahanginan ug ground troops, nga nagbutang sa malisod nga kahimtang sa mga kauban rason nga wala na kini madala. Temporaryo usa siyang giplastar aron balikan apan taas nga panahong nagsuhid ang kaaway sa lugar maong wala kini makuha sa mga Pulang manggugubat.

Gigamit isip panglingla nga propaganda sa kaaway ang iyang kamatayon nga nagkahuyang ug nagkademoralisa na ang han-ay sa rebolusyonaryong kalihukan sa NEMR. Luyo sa kamatauorang kawad-on kini sa kalihukan apan ubay-ubay na sa mga Kadre, Pulang komander ug Pulang hukbo ang iyang mga natudloan ug nabansay nga maoy mopadayon sa iyang mga nasugdan. Gikalipay man sa nagharing hut-ong ang iyang pagpanaw apan alang sa mga kauban ug masa nga personal nga nakaila ug nahimamat ni Ka Edroy magsindi lamang kini alang sa mas labaw pang kaisog ug determinasyon nga subayon ang dalang giulaan sa iyang dugo.

Martir sa rebolusyon bantayog nga di matarog!

Saludohan ta, Ka Edroy, Bayani sa Demokratikong Rebolusyon sa Katawhan