Siyam na "sumukong" kasapi ng KRTK, malaking kasinungalingan at kahibangan ni Parlade

Patuloy na nawawalan ng kredibilidad si Parlade dahil sa paulit-ulit na pagsisinungaling at pagkakalat ng mga pekeng balita sa bayan. Isang malaking kalokohan ang huli niyang anunsyong nasa bingit na ng pagkatalo ang rebolusyonaryong kilusan sa Timog Katagalugan (TK) dahil sa pagsuko diumano ng siyam na kasapi ng Komiteng Rehiyon (KR) ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP). Sa kanyang desperasyon, nagawa niyang lokohin maging ang kanyang sarili. Katawa-tawang isipin na mismong ang say-ops at ikinakalat na kasinungalingan ng AFP ay tumatalab na mismo sa sariling mga tagapagsalita nito tulad ni Parlade. Sila na lang ang naniniwala sa kanilang kasinungalingan.

Wala ni isa mang kasapi ng KRTK ang sumuko sa reaksyunaryong gubyerno. Pinalalabas lamang ng Southern Luzon Command (SOLCOM) na may siyam na sumukong miyembro ng KRTK upang makakubra ng malaking halaga ng pabuya mula sa gatasang baka nitong Enhanced Comprehensive Local Integration Program (ECLIP). Mga karaniwang magsasaka at katutubo na tinakot at dinahas ng gahamang AFP-PNP ang siyam na ipinaparadang suko.

Tigas-mukha pang nanawagan si Parlade na “boluntaryong sumuko na ang iba pang kasapi ng KRTK”. Nagsasayang lamang ng laway ang nauulol na hepe ng SOLCOM. Hindi magagawang ipagkanulo ng mga rebolusyonaryong kadre ang malawak na sambayanang Pilipino sa harap ng tumitinding teroristang atake ng rehimeng US-Duterte. Matatag at mataas ang kapasyahan ng buong KRTK na pamunuan ang demokratikong rebolusyon bayan sa rehiyon hanggang magtagumpay. Hindi kami maglulubay kahit gaano kasidhi pa ang pang-aatake ng estado sa bayan.

Wala ring batayan ang ipinangangalandakan ni Parlade na “humihina na ang rebolusyonaryong kilusan sa TK dahil nawawalan na ito ng suporta ng masa sa rehiyon”. Sa gitna ng labis na krisis, kahirapan at paniniil ng pasistang rehimeng US-Duterte, tanging ang rebolusyonaryong kilusan na nasa pamumuno ng PKP ang kanilang masasaligan. Maningning ang rekord ng rebolusyonaryong kilusan sa pagtataguyod sa demokratiko at pambansang interes ng mamamayan.

Ngayong krisis ng pandemyang COVID-19, militaristang solusyon ang pormula ng rehimen sa pagsugpo sa lumalaganap na sakit. Pandarahas at panunupil naman ang kanilang tugon sa mga daing at panawagan ng mamamayan para sa maayos na serbisyong pangkalusugan. Taliwas rito, patuloy na itinutuon ng rebolusyonaryong kilusan sa TK ang lahat ng mga rekurso at kakayahan nito sa pagsasansala sa COVID-19 habang magiting na hinaharap ang mga pinaigting na focused military operations (FMO) at retooled community support program operations (RCSPO) ng pasistang AFP-PNP. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na sinusuportahan ng malawak na masang Pilipino ang rebolusyonaryong kilusan at higit na kinamumuhian ang pasistang rehimeng US-Duterte at berdugong AFP at PNP.

Nalalantad din ang kasinungalingan ni Parlade sa pinalobong bilang ng mga diumanong sumukong NPA sa TK. Ugali na ng rehimeng Duterte at ng AFP-PNP ang magdoktor ng mga datos para palabasing marami ang bilang ng mga “sumukong NPA”. Karamihan din ng mga binibilang nilang surrenderees ay pulos biktima ng kanilang pananakot at iligal na pang-aaresto sa mga sibilyan.

Tulad ng kung paanong magsinungaling at pagtakpan ng pasistang propagandistang Joseph Goebbels si Adolf Hitler ng Nazi Germany, inuulit-ulit lang ni Parlade ang mga kasinungalingan para isubo ito sa mamamayan at ipagtanggol ang terorismo ng estado. Gaya ng kapwa niya pasistang si Goebbels, inaakala ni Parlade na “kapag pinauulit-ulit ang isang kasinungalingan, sa dulo ay paniniwalaan ito ng mamamayan na isang katotohanan”. Hindi kailanman mananaig ang kabuktutan ni Parlade at ng rehimeng US-Duterte sa dalisay na layunin ng rebolusyonaryong kilusan at ang katumpakan at kawastuhan ng pakikibaka nito para pabagsakin ang teroristang estado. Patuloy na pinagtitiwalaan at sinusuportahan ng malawak na hanay ng sambayanang Pilipino ang PKP. Imbes na matakot at magpaloko sa mga itim na propaganda ng rehimen, lalong lumalakas ang pakikibaka ng mamamayang Pilipino para ibagsak ang rehimeng US-Duterte.###

Siyam na "sumukong" kasapi ng KRTK, malaking kasinungalingan at kahibangan ni Parlade