Sugyot balaodnon nga SIM card registration dili demokratiko ug kontra-kabus

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipinoChinese

Among gisubli ang among panglantaw nga ang pagbalaod sa pugus nga pagparehistro sa mga SIM card lapas sa mga demokratikong katungod sa katawhan ug maghikaw sa ilang mga batakang kagawasan. Bakak ang pangatarungan nga mosulbad kini sa kriminalidad. Sa katapusan, ang SIM card registration bill motabang lamang sa katuyoang tukuron ang usa ka surveillance state (o estado nga nagapatuman og kaylap nga pagpaniktik sa katawhan).

Gidalidali sa pag-aprubra ang sugyot balaodnon sa mga komite sa Senate ug House of Representatives, ug sa ilang bicameral nga kumperensya, nga nagbaliwala sa grabeng kabalaka sa mga grupo nga nagpasiugda sa mga problema sa tawhanong katungod ug pribasiya. Bisan walay klarong impormasyon kun sa unsang paagi nakompromiso ang mga database ug impormasyon nga misangpot sa bag-ong pagsaka sa kaso sa spear phishing, gusto sa rehimeng Marcos nga magtukod og database nga mahimong bulnerable sa target nga ma-hack o mapalit sa mga kriminal nga sindikato.

Sublion namo ang pamahayag nga among gipagula ning sayong bahin sa tuig kalabot sa pagparehistro sa SIM card. Ang mosunod nga mga punto kinahanglang hatagag duut:

Ang pagpugos sa mga tawo nga magparehistro sa ilang mga SIM card naghikaw sa katungod sa katawhan sa pribasiya ug anonimidad (anonymity), nga mahinungdanong elemento sa uban pa nilang mga kagawasan. Ang pagparehistro sa SIM card maghatag sa estado og usa ka gamhanang hinagiban aron imonitor ang lihok sa matag indibidwal, konsumo, pribadong kasayuran ingonman ang mga panglantaw sa pulitika, relihiyon o unsamang isyu.

Ang katungod sa gawasnong pagpadayag mahimo lamang nga epektibong magamit kung adunay kasiguruhan nga ang usa dili mapailalum sa mga pagbalos. Kung pugson sila sa magparehistro sa ilang mga SIM card, magduhaduha na ang mga tawo sa pagbutyag sa korapsyon ug pag-abuso sa mga burukrata, armadong pwersa sa estado o dagkung mga kompanya, sa kasayuran nga ang ibutyag nilang impormasyon mahimong masubay balik kanila.

Gitudloan ug gipugos sa social media ang mga tawo nga itahan ang ilang pribasiya ug anonimidad sa internet. Nagresulta kini sa daghang mga kaso sa online nga pag-atake samtang nahimong tin-aw nga target ang katawhan sa mga troll ug mga bully (tampalasan) nga kasagarang may kalabutan sa militar ug pulisya ug uban pang mga armadong ahensya sa estado.

Bakak ug wala mapamatud-i nga ang pagparehistro sa SIM card makasulbad sa mga scam ug krimen. Ang mga senador ug magbabalaod nga nagduso niini nga balaodnon nagpakabuta-bungol sa kamatuoran nga sa mga nasud nga nagpatuman sa pagparehistro sa SIM pakyas sa pagsulbad sa kriminalidad o pagpahunong sa mga kriminal, lakip dinhi ang Mexico, nga nagbasura sa pagparehistro sa SIM human sa tulo ka tuig nga pakyas ang eksperimentasyon.

Dili masulbad ang mga krimen pinaagi sa pagpugos sa tibuok populasyon nga magpasakop sa fingerprinting, alang sa katuyuang “pagwagtang sa mga suspek.” Palpak ug tinapulan nga trabaho sa kapulisan ang pagpugos sa tanan sa pagsumite ug pagtahan sa ilang pribadong impormasyon.

Ang pagpanghingusog sa kapulisan nga “wala ka’y angay kahadlukan kung wala ka’y nahimo nga sayup” bakak ug haw-ang nga kasigurohan sa usa ka surveillance state kansang madaugdaugon nga gahum naggikan mismo sa pagkontrol, pagsentralisa ug pag-organisar sa dagkung datos gikan sa daw dili makadaot nga impormasyon. Kinahanglan lang tan-awon kung giunsa paggamit sa mga pribadong kumpanya sa monopolyo sama sa Google, Facebook ug uban pa ang nakolekta nga pribadong kasayuran isip hilaw nga materyal aron targeton ang mga tawo sa advertising, mga algorithm sa pagpugong sa hunahuna ug pili nga paghikaw sa katungod sa pagpadayag.

Ang mga higanteng database nga gihuptan sa pribadong kumpanya siguradong mahimong target sa mga kriminal nga sindikato. Ang bag-o nga balita nga mikusog ug mas mikaylap ang spear phishing ang usa sa tin-aw nga timailhan nga ang mga database (lakip ang mga nakolekta pinaagi sa “contact tracing forms”) gihack o gibaligya pa gani. Ang maong pagtarget gamit ang pagpanglimbong o pag-adbertisment lagmit mas mokaylap samtang ang personal nga impormasyon kabahin sa mga SIM card mahimong anaa sa mga database aron kawaton o paliton sa mga kriminal.

Dugang pa, ang pagparehistro sa mga SIM card maghimo sa telekomunikasyon nga dili aksesable sa mga kabus, ilabina sa mga mag-uuma sa kabanikanhan, nga kasagaran walay kumpleto nga mga dokumento o papeles nga gitakdang gikinahanglan.

Among giawhag ang tanang mga demokratikong grupo, organisasyon sa tawhanong katungod, mga tigpasiugda sa pribasiya ug anonimidad ug tanang matang sa organisasyong masa sa katawhan nga ipadayon ang pagkusog sa ilang pagsupak sa SIM registration bill. Kinahanglang dili kini pasagdan sa katawhang Pilipino nga maaprubahan.

Sugyot balaodnon nga SIM card registration dili demokratiko ug kontra-kabus