Tatlong aksyong militar, magkakasunod na inilunsad ng BHB-West Camarines Sur

Walang pagsidlan sa tuwa ang masang Bikolano sa tagumpay ng tatlong aksyong militar na inilunsad ng mga kagawad ng BHB – West Camarines Sur kaninang hatinggabi sa mga detatsment ng 81st IBPA at sa yunit nito na naglulunsad ng RCSP sa lugar. Matagal ng hinihingi ng masang Bikolano ang hustisyang matagal ng ipinagkait sa kanila mula ng inokupa ng mga kaaway ang nabanggit na mga lugar.

Inilunsad ang magkasunod na harasment sa mga detatsment ng 81stIBPA sa Barangay Inoyunan, Bula, Camarines Sur sa ganap na 12:20 am ng Hunyo 10 at Barangay Cambalidio bandang 12:30am habang may inilunsad na snipe sa Barangay Calabnigan parehong bayan ng Libmanan na nasa ilalim ng RCSP ng kaparehong yunit ng AFP.

Buhay ang rebolusyon sa Camarines Sur, hindi ito hihinto kailanman dahil ang digmang ito ay digma para sa pagpapalaya sa uri. Babala ito sa mga naghaharing uri na patuloy ang sabwatan sa pang-aagaw ng lupa ng mga magsasaka sa lugar sa pamamagitan ng malawakang land-use conversion (pagpapalit-gamit ng lupa) na pangunahing nakaangkla sa interes ng mga transnasyunal na mga kumpanya kasabwat ang mga sakim na lokal na mga naghaharing uri. Ang mga nabanggit na detatsment ay nagsisilbing mga bantay at goons ng mga kilalang pulitiko sa lugar gayundin sila ang pumapatay sa mga masang lumalaban para sa kanilang mga lehitimong karapatan.

Tatlong aksyong militar, magkakasunod na inilunsad ng BHB-West Camarines Sur