Teroristang panggugulo ng 49th IB sa Ligao, paghahanda sa ilulunsad na okupasyong militar sa naturang bayan!

,

Ilang araw matapos ang brutal na pamamaslang sa barangay kapitan at ingat-yaman ng Brgy. Batbat, walang preno ang 49th IB sa paghahasik ng teror sa masang Albayano. Noong Setyembre 25, 9:00 ng umaga, walang habas na nagpaputok ang humigit-kumulang 30 elemento ng 49th Infantry Battallion-Phil. Army, sa pangunguna ng isang Lt. Acosta sa komunidad ng Brgy. Oma-Oma, syudad ng Ligao. Sadyang isinagawa ang naturang indiscriminate firing malapit sa eskwelahan na nagresulta sa paglikas ng mga guro na noo’y naghahanda para sa darating na klase sa Oktubre. Matapos ang pangyayari, tigas-mukha pang inihayag ng 49th IB sa mga barangay officials ng naturang baryo na lehitimo ang naganap na pagpapaputok.

READ RELATED: 49th Infantry Battalion returns to Bicol region

Militar na mismo ang nagpaabot: dapat paghandaan ng mamamayan ng Ligao ang teroristang pananalasa ng 49th IB sa kanilang bayan sa ilalim ng RTF-ELCAC. Dahil itinatakwil ng masa, lumilikha na lamang ang militar ng kaguluhan upang bigyang-matwid ang kanilang presensya. Tulad ng nangyari sa bayan ng Guinobatan at Pioduran, nagpakana muna ang mga militar ng ilang minutong mga pekeng engkwentro upang itulak ang matagalang okupasyong militar ng mga komunidad sa naturang mga bayan sa ilalim ng operasyong Retooled Community Support Program (RCSP).

Tulad ng COVID19 virus, nagkakalat ng pasismong karahasan at panlilinlang ang naturang batalyon sa iba’t ibang panig ng prubinsya. Papatay sa Guinobatan, magpapasabong sa Jovellar. Manggugulo sa Ligao, magpapa-serbisyo caravan sa Pioduran. Kahiya-hiyang binibitbit ng batalyon ang tag-uring Good Samaritan habang naghahasik ng kasamaan sa naturang mga bayan. Huwag nating hayaang lumaganap ang peligrong hatid nila.

Nananawagan ang SBC-BHB Albay sa mga mamamayan ng Ligao na itakwil at labanan ang paparating na atake ng 49th IB sa kanilang lupa, karapatan at buhay. Dinaranas ngayon ng mga komunidad sa Pioduran, Guinobatan at Jovellar ang pasistang lagim na hatid ng mga operasyong RCSP. Sa paghahanda at paghadlang sa tiyak na militarisasyon sa syudad ng Ligao, maipapakita natin ang ating pakikipagkaisa at pagsuporta sa buong mamamayang Albayano sa kanilang paglaban sa berdugong 49th IBPA.

Teroristang panggugulo ng 49th IB sa Ligao, paghahanda sa ilulunsad na okupasyong militar sa naturang bayan!