Tutulan ang garapalang pandarambong sa pondo ng bayan sa pakanang Maharlika Investment Fund!

Makatwiran ang pagtutol ng mamamayang Pilipino sa panukalang Maharlika Investment Fund (MIF) na pakana ni Marcos Jr. para sa lantarang pagnanakaw sa pondo ng bayan. Kaisa ng NDFP-ST ang sambayanang Pilipino sa labang ito.

Isinusulong ang MIF sa Kamara sa pangunguna ng mga kapamilya at alipores ni Marcos Jr. na sina House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos, Rep. Joey Salceda at Rep. Stella Quimbo. Iniraratsada ito para maging epektibo makalipas ang anim na buwan. Kagyat na sinalubong ng kabi-kabilang pagtutol at protesta ng iba’t ibang sektor ang kanilang pakana kaya napilitan silang iatras ang panukalang makapagtitipon ng P275 bilyon ($4.9 bilyon) mula sa mga sumusunod: P125 bilyon ($2.2 billion) sa Government Service Insurance System (GSIS), P50 bilyon ($890,000) sa Social Security System (SSS), P50 bilyon sa Land Bank of the Philippines, P25 bilyon ($450,000) sa Development Bank of the Philippines at P25 bilyon sa pambansang badyet. Dagdag pa rito, kukuha ang pondo ng 10% sa mga remitans ng OFW, 10% sa kita ng mga call center at 10% pa sa PAGCOR.

Walang karapatan ang gubyernong Marcos Jr. na pakialaman at angkinin ang perang pinagpaguran ng mamamayan. Napopoot ang sambayanan sa hakbanging ito ni Marcos Jr. sa halip na lutasin ang problema ng labis na kahirapang dinaranas nila sa gitna ng pagsirit ng implasyon.

Sa taya ng Ibon Foundation, makakalikom ng P618 bilyon ang MIF sa pangalawang taon lamang nito. Walang kahihiyang ipapailalim ang pondo sa kontrol ni Marcos Jr. katuwang ang isang konseho na mamamahala rito. Malaking kalokohan na gagamitin itong pondo para sa mga proyekto at iba pang pamumuhunan ng Pilipinas. Tiyak na mauuwi ito sa korapsyon laluna’t malilibre ang pondo sa pagbusisi at pag-awdit ng kinauukulang ahensya ng gubyerno at ng mamamayan.

Hindi kailangan ng mamamayang Pilipino ang walang kwentang MIF. Ang kailangan nila ay mga kongkretong solusyon sa matinding kahirapan sa bansa. Kailangang ipatupad ang pagbibigay ng ayuda at itaas ang sahod ng mga manggagawa sa panahon ng pandemya at pagsirit ng implasyon. Magkaloob ng abot-kaya at de-kalidad na serbisyong panlipunan. Dapat ibasura ang mga neoliberal na patakaran kagaya ng liberalisasyon, pribatisasyon, deregulasyon at denasyunalisasyon. Ibasura ang CREATE Law na nagbabawas sa buwis ng mga negosyo ng malalaking burgesya komprador at dayuhang korporasyon at sa halip ay ipatupad ang progresibong tasasyon sa pagbubuwis sa kanila. Kasabay nito, dapat singilin at pagbayarin ang pamilya Marcos sa mga utang nilang buwis na aabot sa P250 bilyon.

Nararapat na patuloy na palakasin ang pinakamalapad na pagkakaisa ng mamamayan para tutulan at labanan ang MIF at iba pang pakana ng mga Marcos sa pandarambong sa pondo ng bayan. Marapat ding patuloy na singilin ang mga Marcos sa mga ninakaw nilang yaman sa sambayanang Pilipino.###

Tutulan ang garapalang pandarambong sa pondo ng bayan sa pakanang Maharlika Investment Fund!