Tutulan ang hungkag na alok ng localized peacetalks at iba pang pakulong pasipikasyon

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Hinding-hindi kailanman papatulan ng mamamayang Bikolano ang mapanghating alok na localized peacetalks, sampu ng mga programang tulad nito na nagtutulak na pasipikasyon at pagsuko. Alam ng publikong ultimo lamang nitong layunin ay wasakin ang pagkakaisa ng mamamayan at ilayo sila mula sa katangi-tanging sandatang tiyak na magpapalaya sa kanila – ang demokratikong rebolusyong bayan.

Ito ay walang ipinag-iba sa mga pakana ng malawakang kampanya ng sapilitang pagpapasurender sa ilalim ng Enhanced Comprehensive and Local Integration Program (ECLIP) at pakulong amnestiya ng rehimeng US-Duterte. Sa katunayan, ilang ulit nang inalok sa mga Bikolano ang localized peacetalks mula pa sa panahon ng nagdaang mga rehimen. Ngunit paulit-ulit din itong itinatatwa ng mamamayang lumalaban dahil gagap nilang hindi nito kailanman mareresolba ang matagal at pundamental nilang mga karaingan.

Sino namang mapaniniwalang may kakayahang bigyan ng pabahay ang mga ‘sumuko’ gayong nagsisiksikan sa mga squatter site at wala ngang katiyakan sa panirahan ang mayorya ng maralita? Sino namang papatol sa sinasabing ‘livelihood cash assistance’ kung ni hindi nga makapagpatupad ng makabuluhang umento sa sahod at hindi masolusyunan ng rehimen ang mabilis na pagkalusaw ng mga trabaho? Sino namang magpapaloko sa amnestiya ng isang tiranong utak-pulbura na pasimuno ng nanlaban-patay at walang ibang bukambibig kundi kill,kill,kill ng mga sibilyan at walang kalaban-laban?

Buo ang paniniwala ng mamamayan na walang ibang paraan upang maresolba ang kanilang mga batayang mga kahingian kung hindi sa pamamagitan ng paglulunsad ng demokratikong rebolusyong bayan. Kasabay ng pagsusulong nito, ibinibigay ng mamamayan ang lahat ng kanilang suporta sa NDFP, ang marapat at nag-iisang kinatawan ng rebolusyonaryong kilusan at ng masa sa pagharap sa GPH sa usapang pangkapayapaan.

Halatang-halata ng madla na ang mga pakulo ng localized peacetalks at surrender campaign ay tusong paraan lamang ng kasalukuyang rehimen at ilan pang mga nagnanais makapwesto sa kapangyarihan upang takasan ang panawagan ng publiko para sa tapat at sinserong paglulunsad ng usapang pangkapayapaan. Nananawagan ang NDF-Bikol na kung may dapat unahin ang sinumang uupo sa poder matapos ang eleksyon 2022, ito ay ang usapang pangkapayapaan sa pambansang saklaw nang sa gayon mapirmahan na ang Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms at maibsan ang kahirapang laganap sa bansa.

Sa ganitong balangkas ng pambansang usapang pangkapayapaan na umaalinsunod sa lahat nang nauna nang kasunduan ng CPP-NPA-NDF at GRP ukol dito, lagi’t laging nakabukas ang pintuan ng mga rebolusyonaryo sa posibilidad ng panunumbalik ng tunay na usapang pangkapayapaan. Anumang pakulo o pakanang iniikutan, tinatakasan o binabaluktot ito ay tiyak na isusuka ng mamamayan.

Higit sa lahat, sa huli, sa patuloy na pagsusulong ng makatarungang rebolusyong bayan, nasa kamay ng bawat isa ang pagkamit ng tunay na kalayaan mula sa imbing paghihirap.

Tutulan ang hungkag na alok ng localized peacetalks at iba pang pakulong pasipikasyon