WALA SANG ENGKWENTRO! Komunidad sang Tribu Ituman-Maghat-Bukidnon ginpaarakan sang 94th Infantry Battalion

,

Nagbulabula naman ang fake news sa bibig sang bantog nga butigon nga si BGen. Inocencio Pasaporte, kumander sang 303rd Infantry Brigade-Philippine Army, sa pagtawag sang patarasak nga pagpaniro sa komunidad sang mga tumandok bilang lehitimo nga engkwentro.

Kagahapon, Oktubre 12, 2022, 11:00 sang aga, ginpaarakan sang tropa sang 94th Infantry Battalion ang 15 ka panimalay sang mga miyembro sang Tribu Ituman-Maghat-Bukidnon sa Purok Maliko-liko, Sitio Cunalom, Barangay Carabalan, Himamaylan City.

Tubtob subong ginapunggan sang pasista nga tropa ang paggwa sang mga tumandok. Akig ang AFP sa pagbato sang pumuluyo nga tumandok sa pugos nga pagpabakwit sa ila. Pareho sang mga tumandok, akig naman ang pumuluyo sa mga evacuation centers kag ginapunggan man sang AFP nga maggwa ang kamatuoran halin mismo sa pumuluyo. Bangud sini, gindumuli ang pagsulod sang mass media sa mga evacuation center agud indi makuha ang matuod nga balita halin sa mga biktima nga mga pumuluyo.

Kapintas kag kabutigan ang ginagamit ni Pasaporte kag sa bilog makinaryas sang AFP agud hinabonan ang kapaslawan sa ila kontra-insurhensya nga kampanya. Indi na gid matago sang Philippine Army ang naabot nga kabaskog sang New People’s Army sa isla sang Negros nga nag-angkon sa wala nagahubas nga suporta sang pumuluyo. Indi man maintindihan sang pasista nga tropa nga sila mismo ang nagatudlo sa pumuluyo nga makigbahin sa inaway banwa.

Ang MCC-NPA, upod sa bilog nga pwersa sang NPA sa Negros, ubos-kusog nga mag atubang sa reaksyonaryo nga pwersa sang US-Marcos II nga rehimen agud pangapinan ang masang pigos kag ginhimuslan, lab-oton ang hustisya para sa tanan nga biktima sang pagpamigos kag paghimulos kag isulong sa mas mataas nga halintang ang demokratikong rebolusyon sang pumuluyo!

WALA SANG ENGKWENTRO! Komunidad sang Tribu Ituman-Maghat-Bukidnon ginpaarakan sang 94th Infantry Battalion