Articles tagged with Ang Pulang Larangan Tomo VII Bilang 3 Oktubre-Disyembre 2022

Modernisasyon at mapanlinlang na operasyong RCSP, pokus ng WESCOM
December 31, 2022 |

Sa halip na ilaan sa ayuda sa gitna ng implasyon at mababang kita, tinututukan ng WESCOM ang pagtatayo ng karagdagang mga pasilidad militar at pagbili ng mga kagamitan at armas sa ilalim ng programang modernisasyon ng AFP. Kabilang sa mga nakahanay bilhin ng WESCOM ang combat utility helicopter, heavy-lift helicopter, mas malalaking unmanned aerial system […]

Naval Station Carlito Cunanan: base militar para sa ibayong panghihimasok at hegemonya ng imperyalismong US
December 31, 2022 |

Tumitindi ang interbensyong militar ng imperyalismong US sa Pilipinas upang tugunan ang estratehikong layunin nitong palawakin ang hegemonya sa buong Indo-Pasipiko at pahigpitin ang kontrol nito sa bansa at gamitin itong lunsaran ng pang-uupat ng gera sa karibal na imperyalistang China. Matingkad ito sa pagbisita ni US Vice President Kamala Harris sa bansa at sa […]

Oil drilling sa Cadlao, panibagong dagok sa kabuhayan at kalikasan ng Palawan
December 31, 2022 |

Pinahintulutan na ng ilehitimong rehimeng Marcos II at lokal na gubyerno ng probinsya ang operasyon ng oil drilling sa Cadlao oil field sa saklaw ng El Nido para sa kumpanyang Nido Petroleum Philippines Pty. Ltd. Nakatakdang magsimula ang operasyon ng kumpanya sa susunod na taon na pinangangambahang sasaid sa likas na yaman ng isla. Nauna […]

Pagpapaunlad sa Culion para sa turismo, isinusulong
December 31, 2022 |

Isinusulong ngayon ng Culion Municipal Tourism Office (MTO) ang pagpapaunlad sa isla ng Culion, isa sa pinakamagagandang isla sa hilagang Palawan. Sa atas ni Mayor Virginia de Vera, nilunsad nitong Nobyembre 16 ang MTO tourism code workshop para sa pagkukumpleto sa mga rekisito nito. Ang nasabing workshop ay dinaluhan ng mga stakeholders, ahensya ng gubyerno […]

Pulang Saludo: Jose Maria Sison
December 31, 2022 |

“Walang dakilang bagay na makakamit kung walang dakilang pakikibaka at sakripisyo. Ang lahat ng sakripisyong inilalaan para sa pambansa- demokratikong layunin ay kapaki-pakinabang at hindi masasayang. Ang mga ito ay kinakailangan para kamtin ang kasalukuyang lakas ng pambansa- demokratikong kilusan.” —Ka Joma (mula sa isang panayam sa WHO) Disyembre 1981 Si Ka Joma ay kilala […]

Tutulan at labanan ang pagpapatupad ng SIM Card Registration Law!
December 31, 2022 |

Kaisa ng mamamayan ang NDF-Palawan sa pagkundena sa pagsasabatas ng SIM card Registration Law o RA 11934 bilang karagdagang instrumento ng pasista-teroristang estado laban sa nakikibakang mamamayan. Ginawang prayoridad ng ilehitimong rehimeng Marcos II ang pagpirma sa nasabing batas upang lubusin at kumpletuhin ang sistematikong paniniktik ng estado sa mamamayan. Nagkukubli ang batas sa layuning […]