Pagpapaunlad sa Culion para sa turismo, isinusulong

Isinusulong ngayon ng Culion Municipal Tourism Office (MTO) ang pagpapaunlad sa isla ng Culion, isa sa pinakamagagandang isla sa hilagang Palawan. Sa atas ni Mayor Virginia de Vera, nilunsad nitong Nobyembre 16 ang MTO tourism code workshop para sa pagkukumpleto sa mga rekisito nito. Ang nasabing workshop ay dinaluhan ng mga stakeholders, ahensya ng gubyerno at mga tourism site owners para pagtalakayan ang mga ideya at suhestyon na lalamnin ng tourism code. Matapos ito, pininal ang tourism code ng isang technical working group na ipapasa para sa pag-apruba ng Sangguniang Bayan.

Matatandaang noong 2006, idineklara ng Palawan Council for Sustainable Development (PCSD) ang sangkapat ng Culion na sumasaklaw sa 11,209 ektarya bilang “core zones” at bahagi ng itinuturing na Environmentally Critical Areas Network (ECAN). Sa ilalim ng RA 7611, ang batas na lumikha sa PCSD noong 1992, ang mga core zones ay mga lugar na bibigyan ng maksimum na pangangalaga at buu-buong poprotektahan at pananatilihing malaya sa paggalaw o pakikialam ng tao (human disruption). Pero noong 2018, sa bisa ng resolusyong 18-646, inalis ng PCSD ang proteksyon sa maraming lugar sa Culion para bigyang-daan ang pagbubuyangyang sa bayan sa eko-turismo. Nanganganib na mawasak ang kapaligiran ng Culion at probinsya ng Palawan dahil dito.

Pagpapaunlad sa Culion para sa turismo, isinusulong