Oil drilling sa Cadlao, panibagong dagok sa kabuhayan at kalikasan ng Palawan

Pinahintulutan na ng ilehitimong rehimeng Marcos II at lokal na gubyerno ng probinsya ang operasyon ng oil drilling sa Cadlao oil field sa saklaw ng El Nido para sa kumpanyang Nido Petroleum Philippines Pty. Ltd. Nakatakdang magsimula ang operasyon ng kumpanya sa susunod na taon na pinangangambahang sasaid sa likas na yaman ng isla. Nauna nang sinuspindi ang oil drilling sa isla noong 1991 matapos makuhanan ng 11 milyong bariles ng langis. Nilaanan ng pondong aabot sa $72 milyon ang naturang proyekto na may dalawang bahagi—eksplorasyon at pagtatasa.

Ani Leona Paragua, tagapagsalita ng NDFP-Palawan, “sa pagsasabwatan ng mga lokal na malalaking burgesya-kumprador, mga burukrata kapitalista at mga dayuhang monopolyo-kapitalista, labis-labis na dinadambong ang likas na yaman at winawasak ang kapaligiran ng Palawan. Isinasadlak nito ang mamamayang Palaweño sa kahirapan at pinagkakaitan ng yaman ng bansa at serbisyong panlipunan…”

Oil drilling sa Cadlao, panibagong dagok sa kabuhayan at kalikasan ng Palawan