Articles tagged with Kalatas Tomo 43 Bilang 12

Kalatas | December 2023
December 31, 2023

Ang KALATAS ang opisyal na pahayagan ng rebolusyonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. Pinapatnubayan ito ng Marxismo-Leninismo-Maoismo. Inilalathala ito ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM) at ng Bagong Hukbong Bayan ng Timog Katagalugan.

Magpunyagi at ipagwagi ang di-magagaping rebolusyong Pilipino
December 31, 2023 |

Nagbubunyi ang rebolusyonaryong pwersa at mamamayan ng Timog Katagalugan sa inabot na lakas at antas ng rebolusyong Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas (Marxismo-Leninismo-Maoismo). Sa nakaraang higit limang dekada, matatag na nakapamuno ang Partido sa rebolusyonaryong kilusan at nakaugat na sa malawak na inaapi at pinagsasamantalahang mamamayang Pilipino. Sa gabay nito, […]

Tugon ni Patnubay de Guia: Bakit dapat pangangalagaan ang karapatan ng mga sibilyan sa gitna ng digmaang sibil?
December 31, 2023 |

Noong madaling araw ng Disyembre 17, nilusob ng magkakasanib na pwersa ng 59th IB, Philippine Navy at Philippine Airforce ang isang yunit ng Eduardo Dagli Command – Bagong Hukbong Bayan (BHB) Batangas sa Brgy. Malalay, Balayan, Batangas. Namatay sa labanan ang limang Pulang mandirigma at dalawang sibilyang sina Pretty Sheine Anacta, 19, at Rose Jane […]

Pakikibaka para sa karapatan at kabuhayan sa mata ng isang mangingisda
December 31, 2023 |

Kabilang ang maliliit na mangingisda sa pinaka-naghihirap sa buong bansa. Katulad ng taeb at hibas ng karagatan ang kanilang hanapbuhay—sa salita ng mga lumalaot, minsan suwerte, minsan wala. Bunga ito ng matagalang pagpapabaya sa kanila ng reaksyunaryong gubyerno at dominasyon ng mga dayuhan at malalaking komersyal na mangingisda sa sariling dagat ng Pilipinas. Ang kabalintunaan […]

Mga rebolusyonaryong pwersa sa TK, ipinagbunyi ang ika-55 anibersaryo ng PKP
December 31, 2023 |

Masayang sinalubong ng mga rebolusyonaryong pwersa sa kalunsuran at kanayunan ng Timog Katagalugan ang ika-55 anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Pilipinas – Marxismo Leninismo Maoismo (PKP) noong Disyembre 26. Matagumpay na idinaos ang mga pulong anibersaryo sa mga sonang gerilya at mga lihim na pagtitipon sa lungsod kung saan muling nanumpa ang mga […]

Mamamayan ng TK, lumahok sa kilos-protesta sa paggunita sa Pandaigdigang Araw ng Karapatang Pantao
December 31, 2023 |

Noong Disyembre 10, sa ika-75 taong paggunita sa Pandaigdigang Araw ng Karapatang Pantao, nagprotesta sa Kamaynilaan ang mga grupong nagtatanggol sa karapatang pantao kasama ng ibang sektor sa Timog Katagalugan bitbit ang kanilang panawagan na naaayon sa temang “Isulong ang Makatarungang Kapayapaan! Panagutin ang Rehimeng US-Marcos-Duterte sa mga krimen nito sa Digma! Ibasura ang Anti-Terror […]

Serye ng tigil pasada at mga protesta laban sa jeepney phaseout sa Timog Katagalugan, inilunsad
December 31, 2023 |

Pinangunahan ng STARTER-PISTON, isang grupo sa transportasyon sa Timog Katagalugan, ang serye ng mga tigil pasada at protesta ng mga pampasaherong jeep at van para tutulan ang nalalapit na deadline ng mandatory franchise consolidation sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP) sa Disyembre 31. Ani Miguel Portea, pangkalahatang kalihim ng STARTER-PISTON, “Malungkot at […]