Articles tagged with Tribute to Josephine Mendoza (Ka Sandy)

Ka Sandy: Huwarang manggagawang pangkultura, tapat na artistang lingkod ng bayan
December 05, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Artisa at Manunulat ng Sambayanan-Southern Tagalog (Balangay Racquel Aumentado) | Nika Antares | Spokesperson |

Taas-kamaong nagpupugay ang Artista at Manunulat ng Sambayanan – TK kay Kasamang Josephine Mendoza o Ka Sandy na namartir nitong Nobyembre 10 dahil sa karamdaman. Sa panahon bago ng kanyang pagpanaw ay naglilingkod siya bilang kagawad ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas at bilang Ikalawang Pangalawang Kalihim ng Komiteng Rehiyon ng Partido sa […]

Pinakamataas na pagpupugay kay Ka Sandy
November 30, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

Sa araw na ito, tumitindig ang buong Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) upang magbigay ng pinakamataas na pagpupugay kay Kasamang Sandy (Josephine Mendoza), ikalawang pangalawang kalihim ng Komite ng Partido sa Southern Tagalog, at isa sa mga kagawad ng Komite Sentral na nagsilbing matatatag na haligi ng sentral na pamunuan ng Partido. […]

Tribute Video to Josephine Mendoza (Ka Sandy)
November 30, 2023 |

Pinakamataas na pagpupupgay Ka Sandy!

Comrade Kathryn Tribute Message for Josephine Mendoza
November 30, 2023 | CPP Southern Tagalog Regional Committee | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) |

Binibigyang-pugay ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog Katagalugan at lahat ng yunit sa ilalim ng Melito Glor Command-NPA Southern Tagalog si Josephine “Ka Sandy” Mendoza sa pag-aalay ng kanyang kaisa-isang buhay para sa bayan. Kasama ang buong sambayanan, nagluluksa ang Pulang hukbo sa rehiyon sa pagpanaw ng isang mahusay na proletaryong lider. Dinadakila siya […]

Sa aking pagkamatay
November 29, 2023 |

Sa aking pagkamatay, hindi ko kayo iniwanan Nauna lang ako sa ating pupuntahan. Dahil ang buhay natin ay may tiyak na hangganan, At para sa ating rebolusyonaryo, may tiyak ding kabuluhan. Sa aking pagkamatay, huwag kayong manghihinayang. Bawat segundo, minuto, oras at araw Sa rebolusyon at masa, buong pusong inilaan, Walang saglit na sinayang man […]

Itanghal ang Dakilang Buhay at Di Magagaping Diwa ni Kasamang Josephine Mendoza
November 28, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Rizal | Arman Guerrero | Spokesperson |

Pinakamataas na pagpupugay ang iniaalay ng National Democratic Front of the Philippines-Rizal kay Kasamang Josephine “Sandy” Mendoza. Isang mahusay na proletaryong lider, kadre ng Partido at matatag na haligi ng Komiteng Rehiyon ng Partido sa Timog-Katagalugan. Siya ay kagawad ng Komite Sentral ng Partido at ikalawang pangalawang kalihim ng Komiteng Rehiyon. Sa kanyang pagpanaw noong […]

Josephine Mendoza, kapita-pitagang anak ng Mindoro, pinakamataas na pulang pagpupugay at pasasalamat sa’yo!
November 26, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee | CPP Mindoro Island Committee |

Pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng Komite sa Isla ng Partido Komunista ng Pilipinas-MLM kasama ang Bagong Hukbong Bayan at rebolusyonaryong mamamayan kay Kasamang Josephine Mendoza na kilala din bilang Ka Marta, Ka Luisa, Ka Sandy sa kanyang buhay at pakikibaka na nagpamalas ng di-karaniwang ambag, husay, dedikasyon, walang pag-iimbot na pag-aalay ng buhay, tatag […]

Dakilain si Josephine “Ka Sandy” Mendoza, huwarang rebolusyonaryong lider ng TK! Tularan ang kanyang halimbawa, ubos-kayang maglingkod sa bayan hanggang sa huli!
November 26, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog |

Pinakamataas na pagpupugay ang iginagawad ng NDFP-ST kay Josephine “Ka Sandy” Mendoza, isang ulirang lider ng rebolusyonaryong kilusan sa Timog Katagalugan. Namartir siya bunsod ng isang karamdaman. Ang kanyang walang pag-iimbot na paglilingkod sa masang Pilipino ay punumpuno ng maniningning na alaala at aral na nagbibigay-inspirasyon sa kasalukuyang henerasyon ng mga rebolusyonaryo. Hamon sa mga […]

Dakilain ang buhay at pakikibaka ni Josephine “Ka Sandy” Mendoza, isang huwarang komunista at pinuno ng masa!
November 26, 2023 | NPA-Palawan (Bienvenido Vallever Command) | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson | Andrei Bon Guerrero | Spokesperson |

Sampu ng buong kilusang rebolusyonaryo sa Palawan, nagpupugay ang National Democratic Front-Palawan at lahat ng yunit ng Bienvenido Vallever Command-NPA Palawan sa dakilang buhay ni Josephine “Ka Sandy” Mendoza. Si Ka Sandy ay isang dakilang pinuno at gabay ng rebolusyon sa Palawan. Sa rehiyong Timog Katagalugan, tumayo siyang ikalawang pangalawang kalihim ng Partido, at sa buong bansa bilang kagawad ng Komite Sentral. Pumanaw siya sa sakit noong Nobyembre 10, sa edad na 59.

Pinakamataas na Pagpupugay kay Kasamang Josephine ” Ka Sandy” Mendoza: Mahusay na pinuno ng Partido sa Rehiyong Timog Katagalugan
November 21, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Revolutionary Council of Trade Unions-Southern Tagalog | Fortunato Magtanggol | Spokesperson |

Nakikiisa ang buong Revolutionary Council of Trade Unions-National Democratic Front of the Philippines-Southern Tagalog (RCTU-NDF-ST) sa pagdadalamhati ng kanyang pamilya, mga kaibigan, mga kasama, mga rebolusyonaryong pwersa at inaaping masa sa rehiyon sa pagpanaw ng ating mahusay na pinuno at proletaryong lider sa Rehiyon na si Ka Sandy. Sa gitna ng ating pagdadalamhati ay iginagawad […]