22 ka myembro sa Partido sa Samar, nakahuman sa BKP

,

Taliwala sa padayon nga operasyong militar sa isla sa Samar, 22 ka myembro sa batakang organisasyon sa Partido sa baryo ug komite sa Partido sa seksyon ang malampusong nakahuman sa Batakang Kurso sa Partido (BKP) niadtong Hunyo.

Gipangulohan sa komite sa nataran ang pagpangandam alang sa pagtuon. Tungod kay dili kayanon ang konsentradong aktibidad tungod sa sitwasyong militar, nadesisyunang himuong staggered o putol-putol ang pagtuon. Ginalunsad ang mga sesyon duha hangtud tulo ka beses kada semana. Duha ang prinsipal nga instruktor samtang upat ang nagbahin-bahin sa pipila ka topiko sa BKP.

Ang mga pagtuon ginapahigayon kada ala-6 hangtud alas-9 sa gabii, aron dili maglisud sa pagtambong ang mga magtutuon. Matud kang Ka Gary, usa sa mga instruktor ug myembro sa komite sa nataran, kabahin ang pagtuon sa gimbuhatong konsolidasyon sa seksyon aron makatabang sa mga estudyante sa pagpangulo nila sa baryo. Pinaagi usab niini, naresolba ang mga pangsulod nga problema nga gikaatubang sa pangulohan ug ingonman tali sa mga tagabaryo.

22 ka myembro sa Partido sa Samar, nakahuman sa BKP