Mamumuong panglawas, gipatay sa Bacolod

,

Gipusil-patay sa mga elemento sa estado sa publikong lugar ang mamumuong panglawas nga si Zara Alvarez, 39, sa Eroreco Subdivision, Barangay Mandalagan, Bacolod City niadtong Agosto 17.

Aktibong myembro si Alvarez sa Negros Island Integrated Health Program, usa ka organisasyong nagahatag og serbisyo ug pagbansay medikal sa mga kabus nga komunidad sa isla. Usa siya ka iladong tigpanalipod sa katungod-tawo dili lang sa Negros kundili sa internasyunal nga komunidad. Sa nangaging duha ka dekada, gialagaran niya ang mga mag-uuma ug mamumuong-panguma dinhi. Nahimong kabahin siya sa progresibong programa sa simbahang Katolika.

Lakip sa mga mikundena sa ekstrahudisyal nga pagpatay ang upisina sa United Nations Special Rapporteur on the Situation of Human Rights Defenders, Amnesty International ug Samiduon.

Usa si Alvarez sa gihulga sa rehimen nga ipadeklarang terorista. Wala kini milampos apan pasubli-subli pa gihapon siyang malisyosong gilambigit sa armadong kalihukan. Ayha niini, iligal siyang gidakop ug gidetine ilalum sa rehimeng Aquino III gikan 2012 hangtud 2014 sa gama-gama kasong pagpatay ug pagpangawat. Si Alvarez ang ika-13 nga tigpanalipod sa katungod-tawo nga gipatay ilalum sa rehimeng Duterte.

Mamumuong panglawas, gipatay sa Bacolod