Irong buang nga 12th IB

,

Daw irong buang ang mga tropa sa 12th IB nga nagsabwag og teror sa Janiuay, Iloilo gikan Agosto 5 hangtud sa ikaduhang semana sa bulan.

Matud kang Jurie Guerrero, tigpamaba sa Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Central Panay, pito ka mag-uuma ang gikulata sa mga sundalo sa Atimonan, Janiuay. Duha ang gidetine ug gipagiya sa mga operasyong kombat. Gikawat sa mga sundalo ang hinimo nga de-bomba nga mga pusil sa mga mag-uuma nga ilang ginagamit isip pangdepensa. Gihulga, giinteroga ug giakusahan sila nga mga myembro sa BHB. Giguba usab ang ilang mga tanum.

Aron hatagag pangatarungan ang maong kabangis, nag-imbento ang 12th IB og pekeng engkwentro sa parehong lugar niadtong Agosto 8.

Irong buang nga 12th IB