Ka Randall Echanis, bayani sa masang kabus

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa Pilipino

Gihatagan sa pinakataas nga parangal sa rebolusyonaryong kalihukan ug katawhan ang konsultant sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) ug tsirman sa Anakpawis Partylist nga si Randall Echanis (Ka Randy) niadtong Agosto 17. Nagpahigayon og karaban ang mga paryente, kaubanan ug iyang tigsuporta gikan sa Quezon City padulong sa Marikina City kung asa siya gilubong.

Brutal nga gipatay si Ka Randy ug iyang silingan niadtong Agosto 10 sa Novaliches, Quezon City. Gihulagway ni Danilo Ramos, tsirman sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, ang pagpatay kaniya ug uban pang konsultant sa NDFP isip “pinakabangis nga pagpatay sa kalinaw sa Pilipinas.”

Yawe si Ka Randy sa paggambalay sa burador ug pinal nga bersyon sa Comprehensive Agreement on Socioeconomic Reforms (CASER) tali sa NDFP ug Government of the Republic of the Philippines. Isip myembro sa Reciprocal Working Committee for Social and Economic Reforms sa NDFP, gipangunahan ni Ka Randy ang paggambalay sa mga prubisyon sa Agrarian Reform and Rural Development nga seksyon sa CASER. “Gigamit niya ang iyang lapad nga kahibalo aron iduso ang libreng pag-apud-apud sa yuta sa mga mag-uuma isip kabahin sa tinuod nga reporma sa yuta ug nasudnong industriyalisasyon,” matud sa NDFP.

Giila si Ka Randy sa Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid isip usa ka “nag-inusarang rebolusyonaryong nakigbisog sukad pa pagkabata hangtud sa iyang ulahing ginhawa alang sa kagawasan ug demokrasya.” Naila siya nga si Ka Makar sa kabanikanhan niadtong batan-on pa siya.

Gisaludohan sa Partido Komunista ng Pilipinas ang iyang taas ug bahandianong serbisyo sa masang mag-uuma ug mahinungdanong papel sa pagpaasdang sa kalinaw nga nakabase sa hustisya. Gihulagway siya sa Partido isip “walay kamatayong rebolusyonaryo.”

Gihulagway si Ka Randy sa iyang mga nakauban isip usa ka malipayon, kalma ug mapahiubsanong lider nga hilabihang gimahal sa mga mag-uuma. “Tatang” ang tawag kaniya sa mga batan-ong aktibista.

“Wala namatay nga walay pulos si Ka Randy. Namatay siya nga usa ka minahal nga bayani ug martir sa mag-uuma ug kalihukang masa. Ang iyang tibuok kinabuhi nga pakigbisog alang sa yuta, hustisya ug kalinaw angayan lamang nga sundugon,” saysay sa asawang si Erlinda sa adlaw sa iyang lubong.

Ka Randall Echanis, bayani sa masang kabus