Mga berdugong batalyon, giatake sa BHB sa Negros, Bukidnon, Masbate

,

Magkakasunod nga opensiba ang gilunsad sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) isip tubag sa nagapadayon nga pagsabwag sa pasistang teror sa mga batalyon sa Armed Forces of the Philippines (AFP) sa Negros, Bukidnon ug Masbate.

Gipabuthan sa BHB-Central Negros ang pwersa sa 62nd IB sa Barangay Quintin Remo, Moises Padilla, Negros Occidental niadtong Agosto 14. Duha ang samaron sa mga sundalo. Sa misunod nga adlaw, gipabuthan sa BHB ang detatsment sa CAFGU ug 62nd IB sa Barangay T-Hill sa Guihulngan, Negros Oriental.

Sa Bukidnon, tulo ka sundalo sa 88th IB ug 8th IB ang napatay sa unom ka operasyong haras ug isnayp sa BHB sa Barangay Canangaan sa Cabanglasan; mga barangay sa Can-ayan ug Managok, Malaybalay City; ug Sityo Kipolot, Barangay Palacapao, ug Barangay San Roque, Quezon niadtong Hunyo 22 hangtud sa ikatulong semana sa Hulyo.

Gilunsad usab sa BHB-Bukidnon ang duha ka aksyong-pagsilot batok sa usa ka magun-ubong kwari ug agalong yutaan sa Valencia City. Giparalisa ang usa ka loader, dam trak, breeder ug backhoe sa Barangay Sinabwagan ug usa ka traktor ug usa ka harvester sa Barangay Sinayawan.

Sa Capiz, usa ang patay ug duha ang samaron sa mga tropa sa 12th IB sa Barangay Roosevelt, Tapaz niadtong Agosto 9 human giambus sa usa ka yunit sa BHB-Panay.

Gipabusikaran usab sa BHB-Masbate ang upat ka sakyanang militar nga nagkarga sa 50 ka sundalo sa utlanan sa Barangay Malinta ug Usab, Masbate City. Upat ang natahong patay sa mga sundalo, lakip ang duha ka upisyal.

Mga berdugong batalyon, giatake sa BHB sa Negros, Bukidnon, Masbate