Mga atake sa GRP sa mga konsultant sa NDF, walay hunong

,

Hugot nga gikundena sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang walay hunong nga pagpangatake sa rehimeng US-Duterte sa hugaw niining gyera batok sa mga rebolusyonaryong pwersa ug sa katawhang Pilipino. Niadtong ulahing bahin sa Nobyembre sunud-sunod niining giatake ang lima ka konsultant sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa panaghisgot kalinaw. Lapas kini sa Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) nga nagarantiya sa ilang seguridad.

Niadtong Nobyembre 25, sa alas-3 sa kaadlawon, giatake sa mga pulis ang gipuy-ang balay sa Angono, Rizal sa magtiayong Eugenia Magpantay ug Agaton Topacio ug walay kaluoy silang gipatay. Parehong 69 anyos ang magtiayon, adunay mga sakit sama sa diabetes ug rayuma ug kalagmitan tulog sa maong oras sa pagpatay. Kanhing mga upisyal sa Partido nga nagretiro kanhi lang tungod sa ilang mga balatian.

Daw suko kaayo ang mga berdugo sa magtiayon busa wala sila gihatagan og higayon nga mabuhi pa. Ingonman, dili sila malimtan sa mga dinaug at gipahimuslang masa, ilabina sa Gitnang Luzon, tungod sa kapin upat ka dekada nilang pag-alagad sa rebolusyon. Kanhing myembro sa Kawanihang Pampulitika ng Komite Sentral si Magpantay ug usa sa mga nag-unang kadre sa Partido nga nag-andam ug nagtigum sa mga delegado alang sa Ikaduhang Kongreso sa PKP niadtong 2016. Kanhi usab nga myembro Si Topacio sa National Operational Command sa Bagong Hukbong Bayan (BHB), ug kanhing kalihim sa Central Luzon Regional Party Committee.

Hugot usab nga gikundena sa PKP ang dili makatarunganong paghukum sa korte sa Quezon City niadtong Nobyembre 27 sa tibuok-kinabuhi nga pagkabilanggo nilang Benito Tiamzon ug Wilma Austria. Subay kini sa gama-gamang mga kasong kidnapping ug iligal nga detensyon nga gipasaka batok kanila. Lambigit kini sa pag-aresto sa BHB-Southern Tagalog nilang Lt. Abraham Casis (retiradong heneral na karon) ug lima pa ka laing sundalo isip mga prisoner-of-war (POW) niadto pang 1988. Ang pagdisarma ug pagkustudiya sa mga ginsakpan sa militar isip mga POW o mga dinakpan sa gubat sa BHB usa ka lehitimo ug makitawhanong lakang sa pakiggubat.

Giaresto usab ang kanhing konsultant sa NDFP nga si Alfredo Mapano samtang nagtrabaho sa Phividec niadto usang Nobyembre 27 sa Tagoloan, Misamis Oriental. Kapin pito ka tuig nga napreso si Mapano ug nakagawas lamang niadtong 2016 aron motambong sa panaghisgot kalinaw sa Norway. Nagpahulay na usab si Mapano sukad nga gitapos sa rehimeng Duterte ang panaghisgot kalinaw ug nagtrabaho sa maong kumpanya. Gikabalak-an sa Philippine Ecumenical Peace Platform ang patraydor nga pag-aresto kang Mapano nga mipailalum na sa programa sa pagsurender ug “rekonsilyasyon” sa reaksyunaryong estado.

Mga atake sa GRP sa mga konsultant sa NDF, walay hunong