Badyet lang sa kurakot ug pasismo

,

PORMAL NA NGA gipirmahan ni Rodrigo Duterte niadtong Disyembre 28, 2020 ang ₱4.5 trilyong nasudnong badyet alang sa tuig 2021 nga gitawag sa mga kritiko niini nga badyet alang sa kurakot ug pasismo.

Halos 1/4 sa badyet (₱1.1 trilyon) ang gigahin alang sa mga proyektong imprastruktura samtang wala pay 4% (₱200 bilyon) ang gigahin aron sumpuon ang pandemya, sa pagpataas sa kapasidad sa sistemang panglawas ug pagpalit sa bakuna.

Todo-bubo og pondo alang sa modernisasyon sa Armed Forces of the Philippines (₱38 bilyon) ug paniktik (₱9.5 bilyon). Bisan og adunay hungihong sa Senado sa pagbasura sa ₱19.1 bilyong badyet sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, nagpabiling tibuok kini sa pinal nga gipirmahang badyet.

Sa pikas bahin, gitangtang ni Duterte ang mga probisyon alang sa paggahin og gamayng pondo alang sa pagpalit og dugang nga mga katre alang sa mga pangpublikong ospital; paghatag sa mga magtutudlo og espesyal nga alawans alang sa transportasyon ug pagpalit sa mga gamit sa pagtudlo; relokasyon sa mga residenteng mapalayas tungod sa pagatukurong mga proyektong imprastruktura; libreng pagpakaon sa mga bata ug uban pang mga batakang serbisyo.

Gitangtang usab niya ang probisyon nga nag-obliga sa iyang upisina nga magsumite og taho sa Kongreso kung paunsa ginagasto ang pondong paniktik niini kada kwarto sa tuig.

Naggahin usab si Duterte og ₱560 bilyon aron bayaran ang iyang mga giutang niining milabayng mga bulan. Mikabat na sa ₱10.2 trilyon ang utang sa Pilipinas niadtong Nobyemre 2020.

Gamay nga pondoalang sa bakuna

LUYO SA GINAYAWYAW ni Duterte nga ang bakuna lang ang makaluwas sa nasud sa pandemya, ₱2.5 bilyon lamang ang aktwal nga gigahin niya alang sa pagpalit niini. Ang dugang ₱70 bilyon maggikan sa utang ug dili pa nakukulektang rebenyu. Niining semanaha, nabalita ang plano ni Duterte nga subli na usang mangutang og ₱30 bilyon gikan sa Asian Development Bank ug World Bank aron ipangpalit og bakuna.

Bisan og 8% pa lamang ang nagagamit sa rehimen sa ₱5 bilyong giutang niini sa World Bank niadtong Abril aron kuno batukan ang pandemya.
Tungod sa kawad-on sa sentral nga plano ug pondo, daghan nang syudad ang nagpadayag nga mopalit sa kaugalingon nilang bakuna alang sa libreng pag-apud-apud sa mga residente. Imbes nga abagahon ang dakung kakulangan, gipasa sa rehimen sa mga kapitalista ang pagpali sa 600,000 dosis nga bakuna sa AstraZeneca (United Kingdom) ug nangayo og 200,000 dosis alang sa kaugalingon gamit. Ayha niini, 2 milyong dosis usab ang gipaako sa rehimen sa pribadong sektor.

Badyet lang sa kurakot ug pasismo