Social media sa Pilipinas: Daluyan sa panaghiusa ug pagsukol

,

Bunga sa Covid-19 ug militaristang lockdown, limitado ang nahimong pisikal nga panagtapok ug protesta sa mga demokratikong organisasyon niadtong 2020. (Basaha ang kalabot nga artikulo sa Ang Bayan Disyembre 21, 2020.) Sa maong kahimtang, gipaningkamutan sa mga organisasyong masa sa mga sektor sa kasyudaran nga gamiton ang mga platapormang online aron mag-pukaw, mag-organisa, magtigum ug magtuon.

Sa inisyal nga nakalap nga datos sa Ang Bayan, adunay kapin 300 ka online nga mga aktibidad, kadaghanan sa mga lokal nga balangay, ang nalunsad niadtong milabayng mga tuig. Anaa kini sa porma sa protesta, kultural nga pasundayag, social media rally (dungan-dungan nga pag-post sa mga mulo gamit ang komun nga mga hashtag), webinar ug pulitikanhong pagtuon, oryentasyon ug pagtukod sa mga mga balangay ug mga tigum ang nalunsad sa tibuok tuig. Pinakaaktibo sa “aktibismong online” ang sektor sa kabatan-onan.

Pasulpot-sulpot usab nga mga porum ug protesta ang giorganisa sa mga nasudnong sentro sa mga demokratikong organisasyon (adunay mga sinemana samtang ang pipila nahitabo matag adunay protesta).
Pinakadaghan ang nakighiusa sa protesta niadtong Mayo 1, 2020 sa pangkalibutanong adlaw sa mamumuo sa pagpanguna sa Kilusang Mayo Uno. Kapin 77,000 ka beses kining gitan-aw sa Facebook. Kadungan niini ang gipatuman nga pag-post sa mga hulagway ug panawagan alang sa panglawas, panginabuhian ug katungod.

Pinakatataw sa tibuok tuig ang mga porum ug mubong pagtuon mahitungod sa pagbalaod sa Anti-Terror Law. Daghang porum ug pagtuon ang nalunsad sa mga lokal nga tsapter sa organisasyon sa kabatan-onan sa Metro Manila, Southern Tagalog, Cordillera ug pipila ka mga prubinsya sa Visayas ug Mindanao.

Napuloan ka libong pirma usab ang nakalap sa kampanya batok sa ATL ug pagsuporta sa ABS-CBN human kining ipasirado. Nag-trending sa makapila ka higayon ang #JunkTerrorLaw (Ibasura ang Terror Law) aron ipadayag ang pagbabag sa balaod kadungan sa panawagang #OustDuterteNow (Palagputon si Duterte, karon dayon).

Mitataw usab ang pagbatok sa red-tagging, yangongo sa mamumuo sa panglawas ug mga empleyado sa gubyerno aron ihatag ang hazard pay ug libreng mass testing, pagkadismaya sa kabatan-onan sa online learning gamit ang #NoStudentLeftBehind ug pakighiusa sa kampanyang #BalikPasada alang sa mga drayber sa dyip.

Napakita ang potensyal ug kapaspas sa pagpangalap og tabang sa social media dihang sunud-sunod nga gihampak sa mga bagyo ang nasud. Paspas nga mikaylap ang panawagan alang sa donasyon ug ayuda, ingonman ang pagpanubag sa kawalay-aksyon sa rehimeng Duterte pinaagi sa pag-trending sa #NasaanAngPangulo.

Pipila ka mga organisasyong nakabase sa komunidad ug pabrika ang aktibong nagpadayag sa ilang mulo sa social media panahon sa lockdown. Tataw sa ilang mga panawagan ang pagpapaspas sa langan nga paghatag sa Social Amelioration Program sa rehimen ug kakulangon sa ayudang pagkaon.

Gilunsad usab sa mga pundok sa mga mamumuo, kabus ug magka-barangay ang mga online nga konsultasyon sa katawhan aron kalapon ang pangayo sa katawhan. Gawas pa dinhi ang bulag-bulag nga mga post sa mga kabus, magtutudlo, kabatan-onan ug mga propesyunal.
Kadungan sa pagbwelo sa protestang online, mikusog usab ang pagpangbusal sa estado. Daghan ang gipig-ot ug giaresto tungod lang kay nagpost sila sa ilang reklamo ug kritisismo online.

Dakung potensyalsa social media

Anaa sa 81 milyong Pilipino ang nagagamit sa internet, matud sa usa ka pagtuon niadtong Oktubre 2020. Ang mga Pilipino ang pinakanahumod sa internet sa tibuok kalibutan, kung asa halos 10 ka oras kada adlaw ang ginagahin nila dinhi. Upat ka oras kada adlaw ang ginagahin nila sa social media. Mayorya sa mga nagagamit adunay edad 20 hangtud 34 anyos.

Naabot sag Facebook ang halos tanang 81 milyong anaa sa internet nga Pilipino. Anaa sa 40 milyon usab ang naabot sa Youtube, 14 milyon sa Instragram, 10 milyon sa Snapchat, ug 7.8 milyon sa Twitter.

Social media sa Pilipinas: Daluyan sa panaghiusa ug pagsukol