Mga Tumandok nga kontra-dam, gimasaker

,

Siyam ka lumad nga Tumandok nga aktibong nagababag sa pagtukod sa dam sa ilang yutang kabilin ang gimasaker, ug lain pang 17 ang arbitraryong gidakop sa mga elemento sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) ug 12th IB niadtong Disyembre 30, 2020 sa magkasikbit nga barangay sa utlanan sa Tapaz, Capiz ug Calinog, Iloilo.

Naila ang mga gipatay nga silang Roy Giganto, Mario Aguirre ug Reynaldo Katipunan sa Barangay Lahug; Maurito Diaz, Sr. sa Barangay Tacayan; Eliseo Gayas, Jr. sa Barangay Aglinab; Artilito Katipunan sa Barangay Acuña; Jomar Vidal sa Barangay Daan Sur; ug Dalson Catamin ug Rolando Diaz sa Barangay Nayawan, tanan sa lungsod sa Tapaz.

Ilado ang mga biktima nga mga lider lumad ug myembro sa Tumanduk, organisasyon sa 17 komunidad sa Tumandok sa Panay. Matud sa mga saksi, pugos nga gisulod sa mga pasista ang balay sa mga biktima sa kaadlawon, gipagawas ang mga paryente ayha gipamusil ang mga biktima. Pipila sa mga biktima ang gipatay samtang natulog. Gitortyur usab si Gayas ayha gipatay.

Mikabat sa 300 ang nag-operasyong mga pasista sa 10 ka barangay sa Tapaz, ug 200 usab sa unum ka barangay sa Calinog.

Human ang krimen, malisyosong gipagawas ni Lt. Col. Gervacio Balmaceda sa CIDG Region 6 nga mga myembro sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang mga biktima ug pinaslang gipatay human “misukol.” Klase-klaseng mga pusil ug eksplusibo ang gitanum sa mga operatiba sa balay sa mga biktima.

Tungod sa kabangis nga nahiagum sa mga komunidad, natukmod nga mobakwit ang 500 ka indibidwal gikan sa mga baryo. Miadto sila sa lain-laing sentrong ebakwasyon sa Tapaz ug Calinog.

Dugay na nga ginapagawas sa militar nga adunay kalabutan ang Tumanduk sa Partido ug BHB. Laraw sa pagpamig-ot nga sumpuon ang hugot nga pagbabag sa mga lumad sa ginatukod nga Jalaur Megadam sa Calinog ug planong Panay River Basin Integrated Development Project sa Tapaz ug Jamindan. Pagapalayason sa maong mga proyekto ang napuloan ka libong lumad ug unluron ang ilang mga yuta. Gibatukan usab sa mga Tumandok ang pagpangilog sa 3rd ID sa kapin 33,310 ka ektarya nilang yutang kabilin nga ginagamit isip reserbasyong militar.

Mga Tumandok nga kontra-dam, gimasaker