13 ka taktikal nga opensiba sa 4 ka prubinsya

,

Sulod sa duha ka semana, naglunsad og 13 ka aksyong militar ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) batok sa nag-operasyong mga tropa sa Armed Forces of the Philippines (AFP) sa mga prubinsya sa Bukidnon, Surigao del Norte, Abra ug Negros Oriental. Walo niini ang gilunsad sa Bukidnon.

Bukidnon. Magkadungan nga giatake sa mga yunit sa BHB ang mga detatsment sa militar sa Kipulot, Barangay Palacapao ug Barangay Butong, Quezon niadtong Enero 20. Sorpresang atake usab ang gilunsad sa BHB sa kampo sa Philippine Army (PA) sa Barangay Minungan niadtong Enero 26.

Tungang gabii sa Enero 27 ug udto sa Enero 29, giatake sa mga yunit sa BHB ang tropa sa PA sa Butay Simong, Barangay Namnam, San Fernando ug Buko, Barangay Banlag, Valencia City.

Giisnayp sa usa pa ka yunit sa BHB ang mga sundalo nga nakaistasyon sa Saluringan, Barangay Canangaan, Cabanglasan niadtong Enero 30. Pagkaugma, gipabusikaran sa BHB ang mirespondeng mga sundalo.

Niadtong Enero 25, giparalisa sa BHB ang unum ka ekipo sa Ulticon Builders Incorporated nga gibanabanang nagbalor og ₱9 milyon. Notoryus ang kumpanya sa ubos nga suhulan ngadto sa mga mamumuo ug pagpangabuso sa mga mag-uuma.

Dose ka sundalo ang napatay sa mga opensiba samtang walo ang nasamdan.

Surigao del Norte. Buntag sa Enero 28, gipabuthan sa usa ka yunit sa BHB-Surigao del Norte ang istasyon sa Philippine National Police-Sison sa Barangay San Pablo sa maong lungsod. Human sa duha ka oras, giisnayp sa usa pa ka yunit sa BHB ang mirespondeng mga sundalo sa 29th IB sa Barangay Tinogpahan.

Pagkahapon, gipabusikaran sa BHB ang mobil sa pulis nga nagbantay sa pag-atras sa mga Pulang manggugubat sa Barangay San Pablo.

Abra. Giisnayp sa mga Pulang manggugubat ang nag-operasyong yunit sa 72nd DRC niadtong Enero 22 sa utlanan sa Tubo, Abra ug Besao, Mt. Province. Duha ang natahong kaswalti sa mga sundalo. Pangtulo nga opensiba kini sa BHB-Abra (Agustin Begnalen Command) niadtong bulan sa Enero.

Isip balos, dili moubos sa 14 ka bomba ang gihulog sa AFP sa lugar niadtong Enero 24 ug 25. Gigun-ob niini ang mga umahan, pastulan ug kalasangan kung asa nangayam ang mga katutubong Maeng ug Agawa.

Negros Oriental. Giambus sa usa ka yunit sa BHB-Central Negros ang usa ka aktibong elemento ug ahente sa paniktik sa CAFGU Active Auxiliary sa Barangay Luz, Guihulngan City. Gilunsad ang operasyon niadtong Enero 28.

13 ka taktikal nga opensiba sa 4 ka prubinsya