5 ka mag-uuma, gipatay sa mga ahente sa estado

,

Lima ka mag-uumang nakigbisog alang sa ilang katungod sa yuta ang gipatay sa mga elemento sa estado sa milabayng duha ka semana.

Usa dinhi si Antonio Arellano, lider sa Paghiliusa sa Mangunguma sa Binabono, usa sa mga nagpetisyon batok sa Anti-Terrorism Law (ATL). Gipatay siya sa Barangay Jonob-jonob, Escalante CIty sa Negros Occidental kadungan sa unang adlaw sa pagdungog sa kaso sa Korte Suprema niadtong Pebrero 2. Kaalyadong organisasyon ang Paghiliusa sa National Federation of Sugar Workers, usa sa kanunay nga gina-red-tag sa militar sa Negros.

Patay usab ang mag-uumang si Rommy Torres, usa sa mga nagabatok sa pagpangilog og yuta sa pamilyang Villar sa Norzagaray, Bulacan. Gidagit siya niadtong Pebrero 3 sa Barangay San Mateo sa maong lungsod apan sa Laguna na nakaplagan ang iyang patayng lawas niadtong Pebrero 5.

Niadtong Enero 21, gipusil ug gipatay si Vernel Mondreal sa utlanan sa mga barangay nga Salvacion ug Igdalaquit sa Sibalom, Antique. Tigkoordina si Mondreal sa Igpanolong Human Rights Desk.

Sa Sorsogon, gipatay sa mga pulis ug sundalo sa 31st IB si Michael Bagasala sa San Antonio, Barcelona niadtong Enero 24. Adunay timailhan sa tortyur ang iyang patayng lawas. Matud sa mga saksi, gitortyur sa militar si Bagasala ayha siya gipatay.

Gipatay usab sa mga pulis si Noel Degamon, Jr. niadtong Enero 29 sa Barangay Luna, Surigao City. Parehong kanhing Pulang manggugubat nga misurender apan wala nagpagamit sa militar silang Bagasala ug Degamon.

Iligal na pag-aresto. Dili makatarunganong giaresto ang mga mag-uumang silang Virgilio dela Cruz, Jerry Ramos ug Herminio Ramos sa Barangay Villaflor, Cauayan, Isabela niadtong Enero 23. Gitamnan og ebidensya ang ilang balay para adunay basihan ang pagpangaresto. Giakusahan silang mga myembro sa hukbong bayan.

Sa rehiyon sa Caraga, magkasunod ang iligal nga pag-aresto niadtong Pebrero 6 sa mga lider-masa nga sina Gina Tutor sa Gabriela, Greco Regala sa Pamalakaya-Agusan del Norte ug Isaias Ginorga sa Piston.

Panununog. Gisunog sa mga maton sa pamilyang Yulo ang duha ka balay sa mga mag-uuma niadtong Enero 23 sa Buntog, Barangay Canlubang, Calamba, Laguna. Human ang tulo ka adlaw, mibalik ang mga maton ug gikulata ang unum ka mag-uuma. Gihulga usab nila ang mga residente sa sityo nga pagapatyon kung padayon nga mosupak sa planong kumbersyon sa yuta.

Panggigipit. Gidumog ug giutingkay sa 60 ka elemento sa 2nd IB ang mga balay sa mga residente sa Barangay Madao, Uson, Masbate niadtong Pebrero 1. Gawas sa pagpanghadlok, gikawatan usab sa mga sundalo ang pamilya ni Enrique Tumampil, lider sa Kilusang Magbubukid ng Masbate.

5 ka mag-uuma, gipatay sa mga ahente sa estado