Pagdungog sa Korte Suprema batok sa ATL, gisugdan na

,

Nagsugod na niadtong Pebrero 2 ang pagdungog sa Korte Suprema batok sa Anti-Terrorism Law o ATL. Pito ka abugado nga mirepresentar sa 37 ka petisyon ang miatubang dinhi. Sa gawas sa korte, gibanabanang 500 ang nagtapok aron suportahan sila.

Aron ilighot ang pagdungog, gimando sa korte niadtong milabayng tuig nga hiusahon ang 37 ka petisyon. Isip pagtuman, gihugpong sa unum ka klaster ang mga probisyong gikwestyon sa mga petisyuner.

Tataw sa unum ka klaster ang mosunod: 1) pagtakda nga adunay lehitimong hinungdan ang mga gipasakang mga petisyon sa Korte Suprema; 2) paghagit sa pagka-konstitusyunal sa balaod, partikular ang sobrang hanap o malukpanong depinisyon niini sa “terorismo;” 3) pagpamatuod nga dili konstitusyunal ang mga gahum nga gihatag sa gitukod nga Anti-Terrorism Council; 4) pagkontra sa depinisyon ug pagsilot sa pagpanghulga nga maghimo og terorismo tungod kay wala kini nahiuyon sa mga balaod nga nagabawal sa pagsilot sa mga kasong wala pa giilang kriminal dihang gihimo; 5) pagkontra sa pagpalungtad sa detensyon tungod kay lapas kini sa konstitusyon, lokal nga balaod ug internasyunal nga mga lagda; at 6) pagkontra sa pagtangtang sa probisyon aron sa paghatag og haum nga danyos sa mga biktima sa tortyur ug uban pang susama nga paglapas sa nakatakdang mga proseso.

Sa unang adlaw sa pagdungog, mitataw ang pangutana kung husto bang sa Korte Suprema gipasaka ang kaso dihang wala pa may aktwal nga kasong napasaka kalabot dinhi. Isip tubag, gihisgutan sa mga petisyuner ang gatusan na nga kaso sa red-tagging inubanan sa mga pagpamig-ot ug pagpamatay.

Sa buntag usab sa maong adlawa, gipasaka sa Korte Suprema ang kaso sa duha ka Aeta aron pangayoon ang temporaryong pagpahunong sa implementasyon (TRO o temporary restraining order) sa balaod. Ang duha ka katutubo ang unang giaresto, gitortyur ug gipasakahan sa gama-gamang kaso nga kalambigit sa ATL.

Maayo nga nahikyad sa mga abugado ang mayor nga mga argumento. Nakatakdang ipadayon ang pagdungog sa Pebrero 9.

Pagdungog sa Korte Suprema batok sa ATL, gisugdan na