Hukbo sa katawhan

,

Dugay nang wala nakakita og “hukbo” (kolokyal nga tawag sa mga myembro sa Bagong Hukbong Bayan) si Ka Rolly sukad nga nanimuyo ang iyang pamilya sa suuk nga bahin sa kabukiran. Kanhi siyang nag-uma sa patag apan miatras ang iyang pamilya sa mas taas nga lugar, uban sa tibuok komunidad, aron likayan ang mga sundalong nagalunsad kanhi sa Oplan Habol Tamaraw panahon sa berdugong si Jovito Palparan.

Dihang nasayran niyang adunay panagsangka tali sa mga “hukbo” ug militar sa kasikbit nga baryo, dalidali siyang miadto sa gilid sa usa ka sapa kung asa lagmit nga moagi ang mga kauban. Kauban ang iyang mga anak, duka ka adlaw nilang gipaabot ang yunit sa BHB. Aduna silay dala nga pagkaon ug hustong gibantayan ang lugar.

“Kini ang tahas nga gihatag sa ako sa mga kauban kanhi pa,” matud niya. Bisan og dugay na nga wala siya maistorya o mabisita, gipatuman niya ang iyang katungdanan nga itago ug atimanon ang yunit sa hukbo sa panahon sa pag-atake sa kaaway. Simpleng kamote ug saging ang giandam niyang pagkaon.

Dihang miagi ang yunit, gipanginta niya ang kanhi niyang mga kaila. “Daghan nang bag-ong dagway,” matud niya. Nabalitaan niya nga gideploy na sa ubang mga erya ang kanhing nagdumala sa erya. Ingonman, mainiton pa gihapon niyang gisugat ang mga bag-ohay lang niyang kahimamat. Nagdahum siya nga puhon subli niyang makita ang kanhing mga nakauban.

Daku kaayo ang pasalamat sa mga Pulang manggugubat kang Ka Rolly sa pagsalo sa ilang platun nga tulo ka adlaw nang naningkamot nga makagawas sa kahon sa operasyon sa kaaway. Giabli niya ang iyang sagingan sa mga kauban para didto magpahulay. Human ang tulo ka adlaw, nagdesisyon ang mga kauban nga molakaw na. Giubanan sila ni Ka Rolly hangtud nga mahatod sila sa lain pang masang naghulat usab nga subling makauban ang BHB.

Hukbo sa katawhan