16 nga atake han BHB ha 9 nga prubinsya

,

Diri mamenos ha 16 nga armado nga aksyon ha siyam nga prubinsya an ginlansar han Bagong Hukbong Bayan (BHB) ha nakalabay nga duha kasemana. Ginpapakita hini an determinasyon han BHB agud pakyason an ambisyon han pasista nga rehimen nga perdihon an armado nga rebolusyon.

Albay. Gin-gamaan han usa nga yunit han BHB an sarakyan han 93rd Special Action Company-PNP hadton Abril 3 ha Barangay Aliang, Ligao City. Duha nga pulis an namatay ngan duha an samara. Waray sibilyan nga nadabi ha operasyon, sukwahi ha ginpapasamwak han militar.

Lanao del Norte. Ginpabuthan han mga Pula nga mangaraway an nag-ooperasyon nga mga sundalo ha bubkiron nga parte han Sityo Salingsing, Barangay Rogongon, Iligan City hadton Marso 31, alas-11 han aga. Siyam nga sundalo an nahisumat nga napatay ngan upat an samaran. Pagkakulop, ginpabuthan han usa nga yunit han BHB an detatsment han CAFGU ha Sityo Binasan ha pareho nga barangay. Usa nga elemento han CAFGU an napatay ngan duha nga sundalo an nasamaran. Sakop han 4th Mechanized Infantry Battalion han 1st ID an lugar.

Bukidnon. Lima nga sundalo an napatay ha serye han atake ngan kontra-atake giutan han BHB-Bukidnon ngan 1st Special Forces Battalion (SFB) hadton Marso 20 ha San Rafael, Talakag. Upat nga elemento an napatay han gamaan han BHB an usa nga kolum han 1st SFB nga nagsinulaysukay ha kabubkiran dapit alas-3 han kulop. Antes hini, alas-10 han pareho nga adlaw, gin-atake han 1st SFB an base han BHB kun diin duha nga Pula nga mangaraway ngan usa nga sundalo an napatay.

Agusan del Sur. Gin-ambus ngan napatay han BHB an usa nga elemento han CAFGU ha Barangay Sto. Niño Patrol Base ha Bayugan City hadton Marso 28.

Oriental Mindoro. Usa an napatay nga elemento han 203rd IBde han pabuthan han BHB an ira kampo ha Malu, Bansud hadton Marso 28 ha distansya nga 10 metros. Ha sobra nga kalas, paturapak nga nagpabuto an mga sundalo.

Sorsogon. Namatay ha operasyon nga partisano hadton Marso 28 an paniktik nga ahente han 31st IB ngan kaapi han CAFGU ha Barangay San Antonio, Barcelona.

Panay. Pito nga atake an ginlansar han mga pwersa han BHB ha isla kontra ha mga sundalo ngan pulis. Hadton Marso 30, tulo kabises nira nga ginpabuthan an nag-ooperasyon nga mga sundalo han 12th IB ha ngaran han Retooled Community Support Program ha mga barangay han Siya ngan Lahug ha Tapaz, Capiz. Gab-i han Marso 23, ginpabuthan nira an detatsment han CAFGU ha Bagacay, Igbaras, Iloilo. Hadton Marso 21, ginpabuthan han BHB an mga pulis ha Grasparil, Sibalom, Antique. Ha sunod nga adlaw, tulo nga pulis an nasamaran kahuman hira pabuthan han BHB ha Onop, Miag-ao, Iloilo.

Hadton Marso 29, ginsumat naman han BHB-Bicol an armado nga aksyon hini ha Masbate ngan Albay. Gin-gamaan ngan ginpabuthan han yunit hini an nag-ooperasyon nga mga sundalo ha Masbate City. Napatay an duha nga sundalo ngan usa an samaran. Ha Albay, ginparalisa naman hini an operasyon han Ibalong Resource Development Company ha Barangay Miiti, Camalig, Albay. Nanhihibang ha kalibungan ngan nanlulupot han tuna han mga parag-uma an nasering nga kompaniya.

Northern Samar. Samaran an usa nga sundalo kahuman gamaan han mga Pula nga mangaraway ha Barangay Poponton, Las Navas hadton Marso 6. Samtang, nahisumat gihapon han BHB ha probinsya an pagkamatay han usa nga pulis ngan kasamad han usa pa kahuman han susrunod nga operasyon han hukbo han katawhan hadton Pebrero 16–19.

Namatay ha operasyon isnayp han BHB an usa nga sundalo ha Barangay Tarabucan, Matuguinao, Western Samar hadton Pebrero 4.

16 nga atake han BHB ha 9 nga prubinsya