Pagsaludar kan Kasamang Rosalino Canubas

,

Ginsaluduhan han Komite Sentral han Partido Komunista ng Pilipinas ngan han Panrehiyon nga Komite hini ha Cagayan Valley hi Kasamang Rosalino Canubas (Ka Yuni), panrehiyon nga kumander han BHB ha Cagayan Valley, nga napatay ha usa nga agway ha Barangay San Mariano Sur, San Guillermo, Isabela hadton Marso 15.

An pagsaludar han Komite Sentral ginpahamtang ha mensahe hini hadton Marso 29. Sering hini, usa hi Ka Yuni ha mga barubata nga kadre han Partido nga naeleher ha Komite Sentral ha Ikaduha nga Kongreso han Partido hadton 2016. Komo pagkilala ini ha iya mga nagin kontribusyon ha buruhaton militar ha panahon nga aadto hiya ha Southern Mindanao ngan Western Mindanao.

Ha Cagayan Valley, diin urhi hiya nga nadisponer, nakilala hi Ka Yuni ha iya kamaungod, anuman an makaatubang nga ulang ngan mahiaguman nga kakurian. Hi Ka Yuni amo an una nga ikaduha nga sekretaryo han Komite han Rehiyon han Partido ha Cagayan Valley.

Mababasa an parangal han Komite han Rehiyon han PKP ha Cagayan Valley ha cpp.ph.

Pagsaludar kan Kasamang Rosalino Canubas